Facebook Facebook Instagram Youtube

Aktualności


Wiosenne zabawy dinozaurów w Przedszkolu Nr 236 ,,Mali Odkrywcy” - zabawy i ćwiczenia z wykorzystaniem tablicy multimedialnej
8 kwietnia 2021

Dnia 25 marca w grupie dzieci 5-letnich zostały przeprowadzone zajęcia pt. ,,Wiosenne zabawy dinozaurów”. Celem zajęć było rozwijanie procesów poznawczych przedszkolaków przy użyciu nowych technologii (tablica multimedialna, Internet). W ramach podejmowanych aktywności dzieci zapoznały się z książką w języku angielskim ,,Rex the Big Dinosaur”, podczas czytania zwrócono uwagę na słownictwo przedstawiające emocje (happy, sad, scared), pojęcia matematyczne (big, little). Doskonalenie umiejętności  przeliczania, klasyfikowania, segregowania oraz rozpoznawania figur, ćwiczyliśmy podczas zabaw matematycznych z wykorzystaniem figurek dinozaurów oraz tablicy multimedialnej. Rozwijaliśmy sprawność manualną wykonując pracę plastyczno – techniczną pt. ,,Mój dinozaur”, rysując ,,krok po kroku” (,,How to draw a tyrannosaurus Rex Step by Step”) oraz podczas zabawy sensorycznej z wykorzystaniem masy solnej – „Skamieniałości dinozaurów”. Nie zabrakło również zabaw ruchowych: zabawa ruchowo- naśladowcza z wykorzystaniem wiersza ,,Happy Dinosaur”, zabawa ruchowa z elementami kodowania ,,Śladami dinozaurów”, zabawa ruchowa orientacyjno – porządkowa ,,Raz dwa trzy, dinozaur patrzy!”. Do zajęć starszaki wraz z rodzicami, przygotowali w domu maski dinozaurów, które prezentowały się pięknie. Naszym przedszkolakom przez cały dzień towarzyszył uśmiech oraz dobry nastrój.

Przeprowadzone zajęcia pomogły dzieciom w rozwijaniu procesów poznawczych przy użyciu nowych technologii (tablica multimedialna, Internet), doskonaleniu umiejętność przeliczania, klasyfikowania oraz segregowania; rozwijaniu logicznego myślenia poprzez zabawy i ćwiczenia z elementami kodowania; doskonalenie percepcji wzrokowej; rozwijanie wyobraźni i twórczej postawy; doskonalenie sprawności manualnej; rozwijanie zainteresowania nauką języka angielskiego; rozwijanie sprawności fizycznej.

Opracowały: nauczycielki z Przedszkola Nr 236 Joanna Kózka i Małgorzata Liedtke

Galeria
Pozostałe aktualności