Facebook Facebook Instagram Youtube

Aktualności


Konkurs plastyczny „Bądź EKO na Bielanach”
7 kwietnia 2021
Jak co roku, wraz z Fundacją Żyj z pasją, zapraszamy uczniów szkół bielańskich w wieku 6-16 lat oraz dzieci i młodzież uczestniczące w zajęciach artystycznych w bielańskich domach kultury, w bibliotekach, w placówkach wychowania pozaszkolnego itp. do wzięcia udziału w VIII już edycji dzielnicowego konkursu plastycznego „Bądź EKO na Bielanach”. Celem naszego konkursu jest rozwijanie wrażliwości artystycznej dzieci i młodzieży oraz promowanie dobrych postaw proekologicznych. 
 
W tym roku zadanie konkursowe to wykonanie plakatu, który będzie rozwinięciem myśli Antoine’a de Saint-Exupéry’ego, zaczerpniętej z książki „Mały książę”: „Jesteś odpowiedzialny za to, co oswoiłeś” w kontekście właściwej opieki nad zwierzętami. 
 
Chcemy promować mądre postawy i dobre praktyki zarówno w stosunku do zwierząt domowych, jak i w stosunku do zwierząt żyjących w przestrzeni miasta, obok nas (m.in. zapewnienie pupilowi odpowiedniej opieki, sprzątanie po swoim psie podczas spacerów, mądre dokarmianie ptaków, działania chroniące koty wolno żyjące itp.). Konkurs ma również na celu edukowanie o konsekwencjach nieodpowiedzialnego i nieodpowiedniego postępowania (np. niesprzątania po swoim pupilu, dokarmiania ptaków chlebem itp.).
 
Nadesłane prace powinny posiadać cechy odpowiadające definicji plakatu: zawierać szatę graficzną/plastyczną i hasło (aspekt informacyjno-edukacyjny) oraz ciekawić i prowokować do myślenia.
 
Na prace w formacie A2 lub A3 czekamy do 28 maja 2021 r.
 
Nagrodą dla laureatów będzie pobyt na „Wakacjach z pasją”, organizowanych przez Fundację Żyj z pasją w dniach 18 - 31 lipca 2021 r. w Zakopanem (jeśli pozwoli na to sytuacja eipdemiczna) lub też unikatowa, imienna statuetka – rzeźba. 
 
Prace należy składać w Wydziale Ochrony Środowiska Urzędu Dzielnicy Bielany, ul. S. Żeromskiego 29, pok. 293 – po uprzednim kontakcie telefonicznym –  tel. 22 325 43 78 w godz. 8.00-16.00.
 
Więcej informacji, regulamin konkursu oraz karta zgłoszenia: www.fundacjazyjzpasja.pl (tel. 501 637 375) oraz na stronie Urzędu Dzielnicy Bielany m.st. Warszawy.
Pliki do pobrania:
Pozostałe aktualności