Facebook Facebook Instagram Youtube

Aktualności


Jubileuszu Pięćdziesięciolecia Pożycia Małżeńskiego „ZŁOTE GODY”
7 kwietnia 2021

Szanowni Państwo,

Burmistrz Dzielnicy Bielany m.st. Warszawy Pan Grzegorz Pietruczuk zawiadamia o planowanej na jesień 2021 roku uroczystości dla mieszkańców Dzielnicy Bielany -  Jubileuszu Pięćdziesięciolecia Pożycia Małżeńskiego „ZŁOTE GODY”.

Pary małżeńskie, które zawarły związek małżeński w 1971 roku i chciałyby uczestniczyć w uroczystości, proszone są o zgłoszenie swojego jubileuszu w Wydziale Spraw Społecznych i Zdrowia Urzędu Dzielnicy Bielany m.st. Warszawy.

W tym celu należy:

  1. Pobrać druk zgłoszenia „ZŁOTE  GODY 2021” (z załącznikiem: Klauzula Informacyjna o Przetwarzaniu Danych Osobowych na Podstawie Zgody”), dostępne na stojaku w holu przed wejściem do sali obsługi mieszkańców Urzędu Dzielnicy Bielany przy ul. Żeromskiego 29 lub na stronie internetowej www.bielany.waw.pl.
  2. Złożyć wypełniony i podpisany druk zgłoszenia wraz z załączoną klauzulą informacyjną o przetwarzaniu danych osobowych na podstawie zgody, w okienku kancelaryjnym (Informacja) w sali obsługi mieszkańców Urzędu lub przysłać pocztą na adres: Wydział Spraw Społecznych i Zdrowia dla Dzielnicy Bielany m.st. Warszawy, ul. Żeromskiego 29, 01-882 Warszawa.

Zgłoszenia będą przyjmowane do dnia 31 sierpnia 2021 roku w godzinach pracy Urzędu (poniedziałek – piątek w  godz. 8.00–16.00) 

Szczegółowych informacji udzielają pracownicy Wydziału Spraw Społecznych i Zdrowia dla Dzielnicy Bielany m.st. Warszawy, nr tel.: 22 44 34 700 wew.  42 168 lub 42 171.

Galeria
Pliki do pobrania:
Pozostałe aktualności