Facebook Facebook Instagram Youtube

Aktualności


Jubileusz 100-lecia Urodzin
6 kwietnia 2021

Szanowni Państwo,

Burmistrz Dzielnicy Bielany m.st. Warszawy, Pan Grzegorz Pietruczuk uprzejmie informuje mieszkańców Dzielnicy Bielany, którzy w roku bieżącym będą obchodzić 100 lecie swoich urodzin, bądź najbliższych członków rodzin Jubilatów, o możliwości specjalnego uczczenia tej wspaniałej rocznicy, przez Radę i Zarząd Dzielnicy Bielany m.st. Warszawy.

W tym celu należy:

  1. pobrać Formularz Zgłoszeniowy na Jubileusz 100-lecia Urodzin (z Klauzulą Informacyjną o Przetwarzaniu Danych Osobowych), który jest dostępny w holu Urzędu Dzielnicy Bielany, przy ul. Żeromskiego 29, przed wejściem do sali obsługi mieszkańców lub na stronie internetowej www.bielany.waw.pl,
  2. wykonać skan wypełnionego Formularza Zgłoszeniowego i podpisanej Klauzuli Informacyjnej o Przetwarzaniu Danych Osobowych i przesłać na adres mailowy bielany.profilaktyka@um.warszawa.pllub złożyć wypełniony i podpisany Formularz Zgłoszeniowy na Jubileusz 100-lecia Urodzin,  wraz z Klauzulą Informacyjną o Przetwarzaniu Danych Osobowych, w okienku kancelaryjnym (Informacja) w sali obsługi mieszkańców Urzędu bądź przysłać pocztą na adres: Wydział Spraw Społecznych i Zdrowia dla Dzielnicy Bielany m.st. Warszawy, ul. Żeromskiego 29, 01-882 Warszawa.

Druk zgłoszeniowy należy dostarczyć do Urzędu w jeden z podanych wyżej sposobów, minimum na jeden miesiąc przed dniem jubileuszu.

Szczegółowych informacji udzielają pracownicy Wydziału Spraw Społecznych i Zdrowia dla Dzielnicy Bielany m.st. Warszawy, nr tel. 22 44 34 700 wew. 42 168 lub 42 171.

Galeria
Pliki do pobrania:
Pozostałe aktualności