Facebook Facebook Instagram Youtube

Aktualności


Zmiany w obsłudze bezpośredniej mieszkańców
30 września 2020

Szanowni Państwo,

Urząd Dzielnicy Bielany prowadzi obsługę klienta we wszystkich realizowanych sprawach, od poniedziałku do piątku w godzinach 8.00-16.00.

Zachęcamy do umawiania wizyt przez: rezerwacje.um.warszawa.pl (termin wizyty można ustalić maksymalnie miesiąc do przodu). Rezerwacja wizyty gwarantuje szybkie i sprawne załatwienie sprawy.

Bez konieczności rezerwacji wizyty realizowane są następujące sprawy:

 •  Punkt kancelaryjny,
 •  Kasy urzędu,
 •  Odbiór dowodu osobistego,
 •  Odbiór paszportu,
 •  Odbiór dowodu rejestracyjnego,
 •  Wydawanie odpisów z aktów stanu cywilnego,
 •  Rejestracja zgonów.

DELEGATURA BIURA ADMINISTRACJI I SPRAW OBYWATELSKICH

Wizyta po wcześniejszym umówieniu: https://rezerwacje.um.warszawa.pl

 •  Meldunki i dowody osobiste, informacje, tel.  22 443 48 62
 •  Rejestracja pojazdów, informacje, tel. 22 443 48 49
 •  Prawa jazdy, informacje, tel. 22 443 48 59
 •  Narodowy Spis Powszechny, tel. 22 443 48 68, 22 443 48 65

We wszystkich pozostałych kategoriach spraw obowiązuje wcześniejsza rezerwacja telefoniczna lub na rezerwacje.um.warszawa.pl

 •  Świadczenia rodzinne i fundusz alimentacyjny, tel. 22 325 44 07
 •  Ewidencja działalności gospodarczej CEIDG, tel. 22 443 46 90, 22 443 46 91, 22 443 46 94
 •  Pozostałe sprawy, tel. 22 443 47 00, e-mail: bielany.urzad@um.warszawa.pl

PASZPORTY
Terenowy Punkt Paszportowy w Urzędzie Dzielnicy Bielany
Składanie wniosków o wydanie paszportu odbywa się wyłącznie po wcześniejszej rezerwacji telefonicznej: 22 373 30 52. 

W przypadku problemów z połączeniem w celu umówienia terminu napisz wiadomość zawierającą numer telefonu na adres: tpp-bielany@mazowieckie.pl

USC BIELANY
Urząd Stanu Cywilnego m.st. Warszawy

 •  rejestracja urodzeń
 •  przyjmowanie oświadczeń o uznaniu ojcostwa
 •  złożenie dokumentów do zawarcia małżeństwa 
 •  przyjmowania oświadczeń o powrocie do nazwiska po rozwiązaniu małżeństwa przez rozwód

W wymienionych sprawach składanie wniosków jedynie po uprzednim umówieniu telefonicznym wizyty tel. 22 44 39 948, 22 44 39 942.

Nadal odwołane są wszystkie dyżury organizowane zwyczajowo na terenie urzędu (m.in. dyżury radnych, Rady Seniorów).

Konsultacje w Punkcie Informacyjno-Konsultacyjnym udzielane są w trybie stacjonarnym i telefonicznym.
Zapisy tel. 22 325 44 11 (pon-pt w godzinach 8.00-13.00). 

Bezpłatne porady prawne - zapisy i informacje tel. 19115. 

Centrum Obsługi Podatnika: 
ul. Obozowa 57, 01-161 Warszawa
tel. 19115, e-mail: sekretariat.cop@um.warszawa.pl

Pozostałe aktualności