Facebook Facebook Instagram Youtube

Aktualności


Warszawski Program „Zima w mieście 2017”
10 stycznia 2017

Warszawski Program „Zima w mieście 2017” na terenie Dzielnicy Bielany m.st. Warszawy realizowany będzie od 13.02.2017 r. do 24.02.2017 r.  w 17 placówkach :

  1. Feryjnych placówkach edukacyjnych mieszczących się w siedzibach szkół podstawowych oraz zespołach szkół tj.: Szkole Podstawowej nr 53 im. M. Zaruskiego przy  ul. Rudzkiej 6; Szkole Podstawowej nr 187 im. A. Mickiewicza przy ul. L.Staffa 21; Szkole Podstawowej z Oddziałami  Integracyjnymi nr 223 im. Partyzantów Ziemi Kieleckiej przy ul. J. Kasprowicza 107; Szkole Podstawowej nr 289 im. H. Sienkiewicza przy ul. W. Broniewskiego 99a; Zespole Szkół nr  52 przy ul. Szegedyńskiej 11; Zespole Szkół nr 124 przy ul. J. Conrada 6) funkcjonujących przez pięć dni w tygodniu od poniedziałku do piątku, w godzinach 7.30 – 17.00.
    Dzieci uczestniczyć będą w różnorodnych zajęciach organizowanych przez wychowawców. W wyżej wymienionych placówkach prowadzone będą również punkty żywienia. Uczestnicy Warszawskiego Programu „Zima w mieście 2017” korzystać będą z posiłków odpłatnie. Dzienna opłata za posiłek wynosi 7 zł. Dzieci przebywające w feryjnych placówkach edukacyjnych otrzymają dwa posiłki, w tym jeden ciepły. Z opłat za posiłki zwolnione są dzieci korzystające z bezpłatnych lub częściowo płatnych posiłków w ciągu roku szkolnego na podstawie zaświadczenia z macierzystej szkoły lub OPS.
  2. Punktach organizujących feryjne zajęcia specjalistyczne, tj. w Młodzieżowym Domu Kultury  im. Marii Gwizdak przy ul. H. Ch. Andersena 4; Bielańskim Centrum Edukacji Kulturalnej przy ul. Szegedyńskiej 9a; Młodzieżowym Domu Kultury „Bielany” przy ul. Cegłowskiej 39; Bibliotece Publicznej   im. S. Staszica w Dzielnicy Bielany m.st. Warszawy przy  ul. T. Duracza 19; Bibliotece dla Dzieci i Młodzieży nr 26 przy ul. T. Duracza 19; Bibliotece dla Dzieci i Młodzieży nr 49, przy al. W. Reymonta 6; Mediatece START-META (MultiCentrum) przy ul. Szegedyńskiej 13a. W placówkach odbywać się będą zajęcia, które rozwijają zainteresowania kulturalne, artystyczne, naukowe  i społeczne. Oferta   skierowana jest do grup zorganizowanych oraz dzieci starszych i młodzieży, które mogą samodzielnie przemieszczać się i korzystać z kilku wybranych propozycji w ciągu dnia.
  3. Centrum Rekreacyjno-Sportowym Miasta Stołecznego Warszawy w Dzielnicy Bielany na pływalniach przy ul. J. Conrada 6 i ul. S.B. Lindego 20, hali sportowej przy ul. S.B Lindego 20 oraz hali pneumatycznej na terenie kompleksu sportowo-rekreacyjnego „SYRENKA” w Parku Olszyna u zbiegu ulic Gąbińskiej i Duracza.

Oferta zajęć we wszystkich wymienionych formach organizacyjnych jest nieodpłatna. W ramach środków budżetowych m.st. Warszawy przygotowane będą również imprezy ogólnomiejskie.

Koordynatorzy w Dzielnicy Bielany:

Robert Tkaczyk Wydział Oświaty i Wychowania tel. 22 37 33 340
Andrzej Neuman Zespół Sportu i Rekreacji tel. 22 37 33 144

Punkty zajęć realizujących Warszawski Program
„Zima w mieście 2017” na terenie Dzielnicy Bielany m.st. Warszawy
 

Punkty feryjnych placówek edukacyjnych

1.

Szkoła Podstawowa nr 53 im. M. Zaruskiego, ul. Rudzka 6

13.02-24.02.2017 r.

2.

Szkoła Podstawowa nr 187 im. A. Mickiewicza, ul. L. Staffa 21

13.02-24.02.2017 r.

3.

Szkoła Podstawowa z Oddziałami  Integracyjnymi nr 223 im. Partyzantów Ziemi Kieleckiej, ul. J. Kasprowicza 107

13.02-24.02.2017 r.

4.

Szkoła Podstawowa nr 289 im. H. Sienkiewicza, ul. Broniewskiego 99a

13.02-24.02.2017 r.

5.

Zespół  Szkół nr  52, ul. Szegedyńska 11

13.02-24.02.2017 r.

6.

Zespół Szkół nr 124, ul. J. Conrada 6

13.02-24.02.2017 r.

Punkty feryjnych zajęć specjalistycznych

7.

MDK  im. Marii Gwizdak, ul. H.Ch. Andersena 4

13.02-24.02.2017 r.

8.

Bielańskie Centrum Edukacji Kulturalnej, ul. Szegedyńska 9a

13.02-24.02.2017 r.

9.

MDK „Bielany”, ul. Cegłowska 39

13.02-24.02.2017 r.

10.

Biblioteka Publiczna im. S. Staszica w Dzielnicy Bielany m.st. Warszawy, ul. T. Duracza 19 (Kino za rogiem)

13.02-24.02.2017 r.

11.

Biblioteka dla Dzieci i Młodzieży nr 26, ul. T. Duracza 19

20.02-24.02,2017 r.

12.

Biblioteka dla Dzieci i Młodzieży nr 49, al. W. Reymonta 6

13.02-17.02.2017 r.

13.

Mediateka START-META (MultiCentrum), ul. Szegedyńska 13a,

13.02-24.02.2017 r.

 

Centrum Rekreacyjno-Sportowe Miasta Stołecznego Warszawy

w Dzielnicy Bielany

 

14.

Pływalnia CRS Bielany Warszawa, ul. J. Conrada 6

13.02-24.02.2017 r.

15.

Pływalnia CRS Bielany Warszawa, ul. S.B. Lindego 20

13.02-24.02.2017 r.

16.

Hala Sportowa, ul. S.B. Lindego 20

13.02-24.02.2017 r.

17.

Hala pneumatyczna na terenie kompleksu sportowo-rekreacyjnego „SYRENKA” w Parku Olszyna u zbiegu ulic Gąbińskiej i Duracza

13.02-24.02.2017 r.

Pliki do pobrania:
Pozostałe aktualności