Facebook Facebook Instagram Youtube

Aktualności


„Lato w Mieście 2018”
19 marca 2018

„Lato w Mieście 2018” w Dzielnicy Bielany odbędzie się w terminie od 25 czerwca do 31 sierpnia 2018 r.

W wakacyjnych placówkach edukacyjnych uczniowie w wieku od 7 do 12 lat (warunkiem jest posiadanie legitymacji szkolnej, w programie mogą brać udział dzieci sześcioletnie będące uczniami klasy pierwszej w roku szkolnym 2017/2018) będą uczestniczyć w różnorodnych zajęciach: artystycznych, sportowych, edukacyjnych oraz rozrywkowych przygotowanych przez wychowawców. Grupy z wakacyjnych placówek edukacyjnych będą również korzystały z dzielnicowej i miejskiej oferty imprez i zajęć. Wszystkie zajęcia są bezpłatne. Opłata za posiłki, którą ponoszą rodzice/prawni opiekunowie będzie wynosiła 7,00 zł dziennie.

Zapisy uczestników do Warszawskiego Programu „Lato w Mieście 2018” rozpoczną się 17 maja od godzin 12.00 przy wsparciu elektronicznego systemu zgłoszeń dostępnego na stronie internetowej pod adresem: www.warszawa-latowmiescie.pzo.edu.pl

 

                                          

Harmonogram zapisów do Programu Lato w Mieście 2018

Data

Etap zapisów/czynności kandydata

od

do

17 maja
godzina 12.00

29 maja
godzina 12.00

Rejestracja (logowanie się) w systemie kandydatów na stronie https://warszawa-latowmiescie.pzo.edu.pl/vacatio-parents//main_inactive.action

7 czerwca
godzina 16.00

Informacja o kandydatach zakwalifikowanych
i niezakwalifikowanych

7 czerwca
godzina 16.00

18 czerwca 
godzina 12.00

Pobranie z systemu karty kwalifikacyjnej do każdej szkoły, do której kandydat został zakwalifikowany.
Dokonanie opłaty za żywienie (na wskazane przez szkołę konto)

8 czerwca
godzina 8.00

18 czerwca
godzina 15.00

Potwierdzanie woli uczestniczenia w Programie Lato w Mieście 2018, w każdej szkole podstawowej, do której kandydat został zakwalifikowany poprzez złożenie:
- karty kwalifikacyjnej;
- potwierdzenia opłaty za żywienie lub zaświadczenia o zwolnieniu z opłat;
Potwierdzenie woli jest warunkiem uczestniczenia w Programie.

19 czerwca
 godzina 16.00

Informacja o kandydatach przyjętych i nieprzyjętych

21 czerwca
godzina 12.00

Aktualizacja wykazu wolnych miejsc

21 czerwca
godzina 12.00

31 sierpnia

Zapisy na wolne miejsca

Dodatkowe informacje na temat programu:

  1. Emilia Strzelec – Wydział Oświaty i Wychowania – koordynator dzielnicowy
    tel.: (+48) 22 443 48 10,  e-mail: estrzelec@um.warszawa.pl;
  2. Elżbieta Iglewska-Romanowska – Zespół Sportu i Rekreacji – koordynator dzielnicowy
    tel.: (+48) 22 325 44 35, e-mail: eiglewska@um.warszawa.pl.
     
Pliki do pobrania:
Pozostałe aktualności