Facebook Facebook Instagram Youtube

Jednostki organizacyjne / pomocnicze dzielnicy


Ośrodek Pomocy Społecznej Dzielnicy Bielany m.st. Warszawy
ul. S. Przybyszewskiego 80/82, 01-824 Warszawa
tel.: (+48) 22 56 89 100
fax: (+48) 22 864 59 52