Facebook Facebook Instagram Youtube

Wydziały


Wydział Budżetowo - Księgowy dla Dzielnicy Bielany
ul. S. Żeromskiego 29, 01-882 Warszawa
tel.: (+48) 22 325 43 01 sekretariat
fax: (+48) 22 325 44 78
Główny Księgowy
Grażyna Pulkowska
Zakres działań:
Windykacja podatków i opłat lokalnych tel.: (+48) 22 443 47 00 wew. 42 187 lub 42 193
Księgowość podatków i opłat lokalnych tel.: (+48) 22 443 47 00 wew. 42 009 lub 42 010
Gospodarowanie odpadami komunalnymi tel.: (+48) 22 443 47 00 wew. 42 266 lub 42 267
Wymiar podatków i opłat lokalnych tel.: (+48) 22 443 47 00 wew. 42 195 lub 42 196

Do zakresu działania Wydziału Budżetowo-Księgowego dla Dzielnicy Bielany należy w szczególności:

  1. Naliczanie i pobór podatków i opłat lokalnych oraz opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi;
  2. Opracowywanie propozycji do projektu załącznika dzielnicowego do budżetu m.st. Warszawy;
  3. prowadzenie gospodarki środkami finansowymi na podstawie załącznika dzielnicowego do budżetu m.st. Warszawy;
  4. Prowadzenie rachunkowości i obsługi finansowo-księgowej Dzielnicy;
  5. Sporządzanie sprawozdawczości budżetowej, sprawozdawczości dla Głównego Urzędu Statystycznego, sprawozdawczości finansowej oraz sprawozdawczości opisowej dotyczącej Dzielnicy;
  6. Analiza dokumentów przedkładanych do kontrasygnaty oraz prowadzenie ewidencji zaangażowania środków;
  7. Nadzór nad przestrzeganiem dyscypliny finansów publicznych;
  8. Prowadzenie wstępnej windykacji należności m.st. Warszawy z obszaru Dzielnicy.