Facebook Facebook Instagram Youtube

Wydziały


Wydział Budżetowo - Księgowy dla Dzielnicy Bielany
ul. S. Żeromskiego 29, 01-882 Warszawa
tel.: (+48) 22 325 43 01 sekretariat
fax: (+48) 22 325 44 78
Główny Księgowy
Grażyna Pulkowska
Zakres działań:
Windykacja zobowiązań cywilnoprawnych, opłaty za zajęcie pasa drogowego oraz opłaty adiacenckiej  tel.: (+48) 22 443 47 00 wew. 42 161
lub 42 160
Księgowość zobowiązań cywilnoprawnych, opłaty za zajęcie pasa drogowego oraz opłaty adiacenckiej  tel.: (+48) 22 443 47 00 wew. 42 009
lub 42 010
 Gospodarowanie odpadami komunalnymi  tel.: (+48) 22 443 47 00 wew. 42 165
lub 42 163

Do zakresu działania Wydziału Budżetowo-Księgowego dla Dzielnicy Bielany należy w szczególności:

 1. Naliczanie i pobór opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi;
 2. Pobór opłat z zobowiązań cywilnoprawnych, opłaty za zajęcie pasa drogowego oraz opłaty adiacenckiej;
 3. Opracowywanie propozycji do projektu załącznika dzielnicowego do budżetu m.st. Warszawy;
 4. Prowadzenie gospodarki środkami finansowymi na podstawie załącznika dzielnicowego do budżetu m.st. Warszawy;
 5. Prowadzenie rachunkowości i obsługi finansowo-księgowej Dzielnicy;
 6. Sporządzanie sprawozdawczości budżetowej, sprawozdawczości dla Głównego Urzędu Statystycznego, sprawozdawczości finansowej oraz sprawozdawczości opisowej dotyczącej Dzielnicy;
 7. Analiza dokumentów przedkładanych do kontrasygnaty oraz prowadzenie ewidencji zaangażowania środków;
 8. Nadzór nad przestrzeganiem dyscypliny finansów publicznych;
 9. Prowadzenie wstępnej windykacji należności cywilnoprawnej i opłat lokalnych m.st. Warszawy z obszaru Dzielnicy. 

  Uprzejmie informujemy, iż naliczaniem i poborem opłat z tytułu podatku od nieruchomości, podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od środków transportowych oraz opłatą skarbową zajmuje się Centrum Obsługi Podatnika m.st. Warszawy, ul. Obozowa 57, tel. 22 443 09 00, 22 443 09 01.