Facebook Facebook Instagram Youtube

Wydziały


Wydział Zasobów Lokalowych dla Dzielnicy Bielany
ul. S. Żeromskiego 29, 01-882 Warszawa
tel.: (+48) 22 325 44 29
fax: (+48) 22 325 44 93
Naczelnik
Barbara Skłodowska
tel.: +48 22 325 44 29
Zakres działań:

Wydział Zasobów Lokalowych przyjmuje interesantów:

 • poniedziałek i czwartek: 08:30 -  15:30
 • wtorek, środa i piątek: dni bez interesantów

Zakres działania komórki:

Sprawy gminnych zasobów lokalowych m.st. Warszawy, zasobu tymczasowych pomieszczeń, ochrony praw lokatorów, dodatków mieszkaniowych i energetycznych.

Referat Najmu Lokali Mieszkalnych
Kierownik Referatu Najmu Lokali Mieszkalnych
Agata Kłosowska

tel.: +48 22 325 44 23

 • Najem lokalu mieszkalnego.
 • Najem socjalny lokalu
 • Najem lokalu zamiennego.
 • Zamiana lokalu mieszkalnego z zasobu m.st. Warszawy – z inicjatywy najemcy, wynajmującego i między stronami.

Informacje w zakresie prowadzonych spraw tel.: +48 (22) 325 44 19,  325 44 18, 325 44 24325 44 31, 325 44 28, 325 44 16

Referat Zasobu Lokali Mieszkalnych

 • Regulacja tytułu prawnego do lokalu mieszkalnego w trybie art. 691 kodeksu cywilnego i innych wynikających  z ustaw.
 • Wyrażanie zgody na oddanie w bezpłatne używanie komunalnego lokalu mieszkalnego.
 • Regulacja tytułu prawnego do lokalu mieszkalnego po śmierci lub po opuszczeniu go przez dotychczasowego najemcę.
  • Informacje w zakresie prowadzonych spraw tel.:  +48 (22) 325 44 13,  325 44 15
 • Ponowne zawarcie umowy najmu lokalu mieszkalnego po wypowiedzeniu umowy najmu z powodu zadłużenia.
  • Informacje w zakresie prowadzonych spraw tel.: +48 (22) 325 44 14
 • Realizacja wyroków sądowych orzekających o opróżnieniu lokalu mieszkalnego z przyznanym  prawem do lokalu socjalnego lub bez takiego uprawnienia.
  • Informacje w zakresie prowadzonych spraw tel.: +48 (22) 325 44 20, 325 44 22,
 • Realizacja list osób oczekujących na najem lokalu z mieszkaniowego zasobu m. st. Warszawy.
  • Informacje w zakresie prowadzonych spraw tel.: +48 (22) 325 44 21
 • Prawidłowość wykorzystania komunalnego mieszkaniowego zasobu lokalowego
  • Informacje w zakresie prowadzonych spraw tel.: +48 (22) 325 44 14

Wieloosobowe Stanowisko Pracy ds. Dodatków Mieszkaniowych, Dodatków Energetycznych i Obniżek Czynszów

 • Przyznanie dodatku mieszkaniowego.
 • Przyznanie dodatku energetycznego.
 • Obniżka czynszu – dotyczy wyłącznie komunalnego zasobu mieszkaniowego i umów najmu zawartych na czas nieoznaczony.

Informacje w zakresie prowadzonych spraw tel.: +48 (22)  325 44 25, 225 44 32