Facebook Facebook Instagram Youtube

Wydziały


Wydział Obsługi Rady Dzielnicy Bielany
ul. S. Żeromskiego 29, 01-882 Warszawa
tel.: (+48) 22 443 47 00 wew. 42 510
fax: (+48) 22 325 44 95
Naczelnik
Agnieszka Nowakowska
Zakres działań:

Do zakresu działania Wydziału Obsługi Rady Dzielnicy należy w szczególności:

 1. Obsługa administracyjno-techniczna i organizacyjna Rady Dzielnicy i jej komisji, obejmująca:
  • udzielanie pomocy Radnym Dzielnicy w sprawowaniu ich mandatu,
  • kierowanie uchwał i stanowisk Rady Dzielnicy zgodnie z właściwością,
  • prowadzenie rejestrów uchwał i stanowisk Rady Dzielnicy,
  • prowadzenie rejestrów interpelacji i wniosków,
  • sporządzanie wykazów Radnych Dzielnicy uprawnionych do otrzymywania diet,
  • przechowywanie oświadczeń majątkowych, złożonych przez Radnych Dzielnicy i przygotowywanie kopii oświadczeń do publikacji,
  • wprowadzanie informacji do Biuletynu Informacji Publicznej, dotyczących funkcjonowania Rady Dzielnicy;
    
 2. Sprawy jednostek niższego rzędu, utworzonych na obszarze Dzielnicy, a w szczególności:
  • obsługa administracyjna i zapewnianie warunków techniczno-materialnych pracy komisji lub innych jednostek wyborczych,
  • wykonywanie zadań związanych z organizacją i przeprowadzeniem wyborów do organów jednostek niższego rzędu, utworzonych na obszarze Dzielnicy,
  • prowadzenie i ewidencja wydatków na rzecz jednostek niższego rzędu,
  • organizacja i obsługa spotkań organów jednostek niższego rzędu z Zarządem Dzielnicy,
  • udzielanie pomocy jednostkom niższego rzędu w wypełnianiu ich statutowych zadań,
  • przechowywanie dokumentacji jednostek niższego rzędu, w tym uchwał i sprawozdań,
  • obsługa kancelaryjno-techniczna jednostek niższego rzędu;
 1. Inne sprawy określone w pełnomocnictwach i upoważnieniach udzielonych Członkom Zarządu Dzielnicy bądź pracownikom Wydziału.