Facebook Facebook Instagram Youtube

Zarząd dzielnicy


Zastępca Burmistrza
Marek Sitarski
ul. S. Żeromskiego 29, 01-882 Warszawa
tel.: (+48) 22 443 47 86

Absolwent Politechniki Świętokrzyskiej w Kielcach (magister inżynier w zakresie Budownictwa Lądowego – Nostryfikacja wykształcenia w USA do stopnia Bachelor in Science) oraz Szkoły Głównej Planowania i Statystyki w Warszawie (Marketing w Handlu Zagranicznym – Nostryfikacja wykształcenia w USA do stopnia Bachelor in Economics). Ukończył kurs dla kandydatów na członków rad nadzorczych, zakończony egzaminem państwowym.

Posiada wieloletnie doświadczenie zdobyte zarówno w strukturach samorządu warszawskiego oraz województwa mazowieckiego. Pracował w spółkach prawa handlowego. Ukończył kursy związane z pracą w samorządzie: Zdobywanie funduszy z nowych programów Unii Europejskiej, Finanse jednostek samorządowych, Zarządzanie ryzykiem dla kadry kierowniczej, Zarządzanie bezpieczeństwem informacji. Ponadto ukończył szkolenia: Nowoczesne Zarządzanie Zasobami Ludzkimi – Institut Francais
de Gestion, Zarządzanie Przez Cele (M.B.O.) – Wiedeń, Austria.

Jako Zastępca Burmistrza sprawuje nadzór nad działalnością następujących komórek organizacyjnych Urzędu: Wydziału Oświaty i Wychowania, Wydziału Zamówień Publicznych, Wydziału Infrastruktury. W ramach swych kompetencji odpowiada za współpracę z Dzielnicowym Biurem Oświaty i Wychowania, Placówkami oświaty i wychowania przekazanymi do kompetencji Dzielnicy Bielany.

Przyjmuje mieszkańców w każdy poniedziałek w godzinach od 13.00 do 15.00 w pok. 406, ul. S. Żeromskiego 29, po wcześniejszym umówieniu spotkania w sekretariacie lub telefonicznie nr tel. (+48) 22 443 47 86.