Facebook Facebook Instagram Youtube

Zarząd dzielnicy


Zastępca Burmistrza
Katarzyna Potapowicz
ul. S. Żeromskiego 29, 01-882 Warszawa
tel.: (+48) 22 443 47 83

Magister filologii polskiej, manager kultury. Ukończyła studia podyplomowe z zakresu zarządzania instytucjami kultury na Wydziale Zarządzania Uniwersytetu Warszawskiego. Stażystka Parlamentu Europejskiego, brała udział w licznych szkoleniach i kursach z zakresu animacji kultury. 

Zawodowo od 10 lat związana z bielańskimi instytucjami kultury. Pracowała również  w warszawskich bibliotekach na Pradze-Południe i Śródmieściu. Wcześniej zdobywała wiedzę i doświadczenie zawodowe pracując w Warszawskim Centrum Demokracji Lokalnej oraz w lokalnych mediach.

Jako Zastępca Burmistrza sprawuje nadzór nad działalnością następujących komórek organizacyjnych Urzędu: Wydziału Działalności Gospodarczej i Zezwoleń, Wydziału Kultury i Promocji (Referat Kultury, Wieloosobowe Stanowisko Pracy ds. partycypacji Społecznej) oraz Wydziału Obsługi Mieszkańców.  W ramach swych kompetencji odpowiada za współpracę z Delegaturą Biura Administracji i Spraw Obywatelskich, Bielańskim Ośrodkiem Kultury i Biblioteką Publiczną im. St. Staszica.

Przyjmuje mieszkańców w każdy poniedziałek w godzinach od 13.00 do 15.00 w pok. 409, ul. S. Żeromskiego 29, po wcześniejszym umówieniu spotkania w sekretariacie lub telefonicznie, nr tel. 22 443 47 83.