Facebook Facebook Instagram Youtube

Zarząd dzielnicy


Zastępca Burmistrza
Włodzimierz Piątkowski
ul. S. Żeromskiego 29, 01-882 Warszawa
tel.: (+48) 22 443 47 85

Ma 35 lat, prawnik, absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego, ukończył aplikację radcowską w Okręgowej Izbie Radców Prawnych w Warszawie. B. Doradca Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji, wykładowca akademicki, dyrektor biura poselskiego Ryszarda Kalisza Posła na Sejm RP, konsultant prawny. Autor wielu opracowań prawnych w tym opinii, stanowisk, projektów ustaw, skarg do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego oraz wniosków i skarg do Trybunału Konstytucyjnego RP. Członek Rady Społecznej Szpitala w Dziekanowie Leśnym.

Jako Zastępca Burmistrza Dzielnicy Bielany nadzoruje pracę: Wydziału Zasobów Lokalowych oraz  Wydziału Informatyki.  W ramach swoich kompetencji odpowiada za współpracę z Zakładem Gospodarowania Nieruchomościami.

Przyjmuje mieszkańców w każdy poniedziałek w godzinach od 12.00 do 14.00 w pok. 406, ul.S. Żeromskiego 29, po wcześniejszym umówieniu spotkania w sekretariacie lub telefonicznie nr tel.(+48) 22 443 47 85.