Facebook Facebook Instagram Youtube

Zarząd dzielnicy


Zastępca Burmistrza
Włodzimierz Piątkowski
ul. S. Żeromskiego 29, 01-882 Warszawa
tel.: (+48) 22 443 47 85

Prawnik - radca prawny (nz.), absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego. B. Doradca Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji. Autor wielu opracowań prawnych w tym opinii, stanowisk, projektów ustaw, skarg do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego oraz wniosków i skarg do Trybunału Konstytucyjnego RP. Członek Rady Społecznej Szpitala w Dziekanowie Leśnym.

Jako Zastępca Burmistrza sprawuje nadzór nad działalnością następujących komórek organizacyjnych Urzędu: Wydziału Informatyki, Wydziału Zasobów Lokalowych, Wydział Nieruchomości, Wydział Mienia oraz Wydziału Architektury i Budownictwa. W ramach swych kompetencji odpowiada za współpracę z Zakładem Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Bielany.

Przyjmuje mieszkańców w każdy poniedziałek w godzinach od 9.30 do 12.30
w pok. 406, ul. S. Żeromskiego 29, po wcześniejszym umówieniu spotkania w sekretariacie lub telefonicznie nr tel. 22 443 47 85.