Facebook Facebook Instagram Youtube

Zarząd dzielnicy


Burmistrz
Grzegorz Pietruczuk
ul. S. Żeromskiego 29, 01-882 Warszawa
tel.: (+48) 22 443 47 82, 22 443 47 84

Urodzony 1 czerwca 1977 r. - samorządowiec, politolog, publicysta. Ukończył Nauki Polityczne na Wydziale Dziennikarstwa i Nauk Politycznych Uniwersytetu Warszawskiego. W latach 1998-2002 radnym Gminy Warszawa – Bielany. W latach 2004-2005 Szef Gabinetu politycznego Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji. Od 2006 r. do 2018 r. Zastępca Burmistrza Dzielnicy Bielany m.st. Warszawy (trzy kadencje), w latach 2010–2014 Radny Sejmiku Województwa Mazowieckiego. Przewodniczący Stowarzyszenia „Razem dla Bielan”.

Jako Burmistrz Dzielnicy Bielany nadzoruje pracę: Wydziału Obsługi Zarządu i Koordynacji, Wydziału Prawnego, Wydziału Kadr, Wydziału Budżetowo-Księgowego, Wydziału Ochrony Środowiska, Wydziału Spraw Społecznych i Zdrowia, Referatu Promocji i Komunikacji Społecznej w Wydziale Kultury i Promocji. Współpracuje z Bielańskim Środowiskowym Domem Samopomocy, Ośrodkiem Pomocy Społecznej, Specjalistyczną Poradnią Rodzinną, Dzielnicowym Zespołem Realizacji Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, z Zespołem Interdyscyplinarnym ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie i Zespołem Żłobków m.st. Warszawy.

Przyjmuje mieszkańców w każdy poniedziałek w godzinach od 13.00 do 16.00 w pok. 411, ul. S. Żeromskiego 29, po wcześniejszym umówieniu spotkania w sekretariacie lub telefonicznie, nr tel. (+48) 22 443 47 84.