Facebook Facebook Instagram Youtube

Prof. dr hab. Henryk Sozański


Honorowy Obywatel Gminy Warszawa-Bielany - prof. dr hab. Henryk Sozański urodzony 11 listopada 1939 r. w Probużnie, wychowawca młodzieży, publicysta, trener klasy mistrzowskiej, nauczyciel akademicki.

Od 1996 r. Rektor Akademii Wychowania Fizycznego Józefa Piłsudskiego w Warszawie.
Studia wyższe odbył w latach 1958-1962 na Wydziale Wychowania Fizycznego Akademii Wychowania Fizycznego Józefa Piłsudskiego w Warszawie. Stopień naukowy doktora nauk wychowania fizycznego nadano Mu w 1970 r., doktora habilitowanego nauk kultury fizycznej, w zakresie teorii sportu otrzymał w 1987 r. Tytuł profesora otrzymał w 1993 r. Od 1994 r. jest profesorem zwyczajnym.

Profesor dr hab. Henryk Sozański ma za sobą 39 lat pracy zawodowej w dziedzinie kultury fizycznej. Jest wychowawcą reprezentantów Polski juniorów i seniorów w skoku w dal i w trójskoku oraz mistrzów Polski w tej kategorii i medalistów mistrzów Europy juniorów.

Opublikowany dorobek naukowy to ponad 250 pozycji (w tym wiele tłumaczonych na inne języki). Od ponad 20 lat kieruje różnymi przedsięwzięciami badawczymi. Prowadzi ćwiczenia, seminaria i konwersatoria nie tylko w Akademii Wychowania Fizycznego w Warszawie, Poznaniu, Wrocławiu, Katowicach i Gdańsku, ale również w uczelniach i placówkach kultury fizycznej za granicą.

W 1995 r. otrzymał tytuł doktora honoris causa Uniwersytetu Wychowania Fizycznego w Kijowie. W 1996 r. otrzymał wyróżnienie OLIMPIONIK, a w 1999 r. został odznaczony Krzyżem Oficerskim Orderu Odrodzenia Polski.