Facebook Facebook Instagram Youtube

Ksiądz prałat Kazimierz Kalinowski


Honorowy Obywatel Gminy Warszawa-Bielany

Ksiądz prałat Kazimierz Kalinowski urodził się 3 stycznia 1934 r. w Kalinowie Nowym. Święcenia kapłańskie otrzymał 11 sierpnia 1957 r. z rąk Prymasa Polski Kardynała Stefana Wyszyńskiego.

Od 1957 roku pełnił funkcję wikariusza w kilku parafiach podwarszawskich. W latach 1961-66 studiował socjologię w Katolickim Uniwersytecie Lubelskim, a w latach 1969-70 odbył studia w Katolickim Uniwersytecie Louvain w Belgii.

W latach 1966-69 był wikarym w parafii Dzieciątka Jezus na Żoliborzu.
Od 1970 do 1975 był duszpasterzem akademickim w parafiach warszawskich.
W latach 1975-1986 był proboszczem parafii w Zielonce.


Od 1986 proboszcz parafii św. Zygmunta na Bielanach. Jego kapłańskie credo to: zaufanie do świeckich i pełna współpraca z nimi. Kościół księdza prałata Kalinowskiego jest otwarty dla wszystkich, którzy chcą pomagać innym i mają pomysły by tę pomoc nieść. Obok grup modlitewnych, zaowocowało to powstaniem kilkudziesięciu grup świeckich organizacji charytatywnych i społecznych.

Dzięki księdzu prałatowi Kalinowskiemu kościół św. Zygmunta jest również ważnym ośrodkiem animującym szeroko rozumianą kulturę. Tu, od 1998 roku odbywają się regularnie „Wieczory Muzyczne”, w których brali udział najznakomitsi polscy wykonawcy, zespoły kameralne, chóry, muzycy z wielu krajów świata.

Ksiądz proboszcz, dzięki swojej otwartości, potrafi również nawiązać dobrą współpracę z Urzędem Gminy i miejscowym samorządem. W latach 1994-98 pełnił funkcję Duszpasterza Radnych m.st. Warszawy.

Parafia św. Zygmunta stanowi ważne ogniwo życia społecznego Bielan. Kultywuje dobrze rozumiany patriotyzm lokalny, a jednocześnie uczy otwartości na świat. Wpaja wartości, bez których trudno wyobrazić sobie życie jednostki i społeczeństw. Głównym animatorem tych wszystkich działań jest ksiądz prałat Kazimierz Kalinowski.