Facebook Facebook Instagram Youtube

Bielany w liczbach


Bielany w liczbach
 

  • Powierzchnia dzielnicy Bielany: 32,33 km2 (6,3% powierzchni miasta stołecznego Warszawy)
  • Ludność ogółem: 126 319 mieszkańców - zameldowani na pobyt stały (stan na dzień 28 sierpnia 2014 r.) 
  • Pod względem liczby mieszkańców jest to piąta co do wielkości dzielnica warszawska.
  • Mieszkańcy dzielnicy są społecznością stosunkowo młodą - około 20% mieszkańców jest w wieku przedprodukcyjnym, a ponad 60% w wieku produkcyjnym.
  • Położona jest w sąsiedztwie Kampinoskiego Parku Narodowego o powierzchni 38,5 tys. ha, który jest unikatowym kompleksem leśnym w skali europejskiej.
  • Znaczna część terenu dzielnicy to obszary zieleni, które zajmują ponad 28% jej powierzchni.

 

Szkic przedstawiający podział dzielnicy Bielany