Facebook Facebook Instagram

Godziny pracy


Urząd Dzielnicy Bielany m.st. Warszawy

ul. S. Żeromskiego 29, 01-882, Warszawa,
tel.: (+48) 22 373 33 33
email: Bielany.wom@um.warszawa.pl

czynny jest w godzinach:
poniedziałek - piątek: 8.00 - 16.00

Dodatkowo w poniedziałki w godzinach 16:00-18:00 pełnią dyżury pracownicy Wydziału Obsługi Mieszkańców, Delegatury BAiSO (komunikacja i ewidencja ludności), Wydziału Spraw Społecznych i Zdrowia, kasy oraz USC.

Terenowy Punkt Paszportowy
czynny:

poniedziałek: 10:00 - 17:30
wtorek - piątek: 08:00 - 15:30

Nr inforlinii paszportowej: 222 500 119
adres e-mail: tpp-bielany@mazowieckie.pl
adres strony internetowej: http://www.mazowieckie.pl/ - zakładka paszporty - gdzie można znaleźć całkowitą informację dotycząca wymaganych dokumentów, wykazy punktów paszportowych na terenie Warszawy i województwa mazowieckiego wraz z godzinami przyjęć.       

Przyjęcia mieszkańców przez Burmistrzów Dzielnicy Bielany m.st. Warszawy:

Burmistrz – Tomasz Mencina
Przyjmuje mieszkańców w każdy poniedziałek w godzinach od 13.00 do 15.00 w pok. 411, ul. Żeromskiego 29, po wcześniejszym umówieniu spotkania w sekretariacie lub telefonicznie, nr tel. 22 373 34 11.


Zastępca Burmistrza - Grzegorz Pietruczuk
Przyjmuje mieszkańców w każdy poniedziałek w godzinach od 13.00 do 15.00 w pok. 409, ul. Żeromskiego 29, po wcześniejszym umówieniu spotkania w sekretariacie lub telefonicznie nr tel. 22 373 34 29.


Zastępca Burmistrza – Włodzimierz Piątkowski
Przyjmuje mieszkańców w każdy poniedziałek w godzinach od 12.00 do 14.00 w pok. 406, ul. Żeromskiego 29, po wcześniejszym umówieniu spotkania w sekretariacie lub telefonicznie nr tel. 22 373 34 26.


Zastępca Burmistrza – Artur Wołczacki
Przyjmuje mieszkańców w każdy poniedziałek w godzinach od 12.00 do 14.00 w pok. 406, ul. Żeromskiego 29, po wcześniejszym umówieniu spotkania w sekretariacie lub telefonicznie nr tel. 22 373 34 06.