Facebook Facebook Instagram Youtube

Instytucje i organizacje pozarządowe świadczące pomoc osobom i rodzinom w których występuje problem przemocy w rodzinie


Centrum Pomocy Dzieciom „MAZOWIECKA” Fundacji Dzieci Niczyje
 ul. Mazowiecka 12, 00-048 Warszawa
 tel.: (+48) 22 826 88 62, 22 826 14 34 
Dom Samotnej Matki
 ul. Kilińskiego 69, 05-220 Zielonka
 tel.: (+48) 22 781 09 79
Dom Samotnej Matki
 ul. Brzozowa 37, 05-080 Laski
 tel.: (+48) 22 752 22 48
Fundacja Centrum Praw Kobiet
 ul. Wilcza 60, 00-679 Warszawa
 tel.: (+48) 22 622 25 17
Fundacja MEDERI Instytut „Pomnik – Centrum Zdrowia Dziecka”
 al. Dzieci Polskich 20, 04-730 Warszawa
 tel.: (+48) 22 815 76 03
Komenda Rejonowa Policji Warszawa V dla Warszawy Żoliborza
 ul. Żeromskiego 7, 01-887 Warszawa
 tel.: 112
Komitet Ochrony Praw Dziecka - Centrum Interwencyjne
 ul. Hoża 27 A, 00-521 Warszawa
 tel.: (+48) 22 626 94 19, (+48) 22 626 94 21
Ośrodek dla Ofiar Przemocy w Rodzinie DOM Stowarzyszenia Pomocy Bezdomnych
 ul. Walecznych 59, 03-926 Warszawa
 tel.: (+48) 22 616 10 36
Ośrodek Interwencji Kryzysowej
 ul. Dalibora 1, 01-439 Warszawa
 tel.: (+48) 22 877 56 43 wew. 119
Ośrodek Interwencji Kryzysowej ADAMUS
 ul. 6 Sierpnia 1/5, 02-843 Warszawa
 tel.: (+48) 22 855 44 32