Facebook Facebook Instagram Youtube

Ważne adresy


Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych m.st. Warszawy
Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych  – Dzielnicowy Zespół Bielany

ul. Żeromskiego 29, 0-22 373-31-80 www.bielany.waw.pl

Ośrodek Terapii Uzależnienia od Alkoholu
ul. Żeromskiego 13, 0-22 663-54-39 www.spzzlo.pl

Bielański Punkt Informacyjno-Konsultacyjny
ul. Żeromskiego 29, 0-22 373-31-80 www.bielany.waw.pl

Bielańskie Stowarzyszenie Rodzin Abstynenckich „Stefan”
ul. Żeromskiego 55/67, 0-22 639-81-92www.klubstefan.pl

Wydział Spraw Społecznych i Zdrowia
ul. Żeromskiego 29, 0-22 373-31-12 (13) www.bielany.waw.pl

Wydział Działalności Gospodarczej i Zezwoleń
ul. Żeromskiego 29, 0-22 373-32-17 www.bielany.waw.pl

Ośrodek Pomocy Społecznej
ul. Przybyszewskiego 80/82, 0-22 639-87-77 www.opsbielany.waw.pl

Specjalistyczna Poradnia Rodzinna Dzielnicy Bielany
Al. Zjednoczenia 11, 0-22 864-73-06 www.sprbielany.eu

Warszawskie Centrum Kobiet
ul. Z.Nałkowskiej 11, 0-22 834-60-59 www.centrumkobiet.edu.pl

Policja 997 lub z tel. kom. 112


Komenda Rejonowa Policji Warszawa V
ul. Żeromskiego 7, 0-22 603-71-55, 0-22 603-18-10

Wydział Prewencji Komendy Rejonowej Policji Warszawa V
ul. Broniewskiego 58, 0-22 603-22-01

Prokuratura Rejonowa Warszawa-Żoliborz
ul. Karmelicka 9, 0-22 205-57-00

Straż Miejska 986

V Oddział Terenowy Straży Miejskiej dla Dzielnicy Bielany ul. Rydygiera 3a, 0-22 869-40-22, 0-22 869-93-42
ul. Broniewskiego 59a, 0-22 669-99-95

„Niebieska Linia” Ogólnopolskie Pogotowie dla Ofiar Przemocy w Rodzinie

0-801-120-002, 0-22 668-70-00 www.niebieskalinia.infowww.niebieskalinia.pl

„Pomarańczowa Linia” (dla rodziców, których dzieci piją alkohol)
0-801-140-068 www.prom.org.pl

Centrum Praw Kobiet
ul. Wilcza 60 lok. 19, 0-22 622-25-17 www.cpk.org.pl

Państwowa Agencja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych
ul. Szańcowa 25, 0-22 532-03-20, 532-03-25 (26) www.parpa.pl