Facebook Facebook Instagram Youtube

Instytucje i organizacje pozarządowe działające w obszarze profilaktyki, terapii, post-rehabilitacji na rzecz osób i rodzin z problemem alkoholowym


„Przywrócić Dzieciństwo” Towarzystwo Przyjaciół Dzieci Ulicy Im. K. Lisieckiego „Dziadka”
 ul. Stara 4, 00-823 Warszawa
 tel.: (+48) 22 635 08 32
Bielański Punkt Informacyjno – Konsultacyjny
 ul. Żeromskiego 29, 01-882 Warszawa
 tel.: (+48) 22 373 31 80, 22 373 31 81, 22 373 31 82
Bielańskie Stowarzyszenie Rodzin Abstynenckich "Stefan"
 ul. Stefana Żeromskiego 55/67, 01-881 Warszawa
 tel.: (+48) 22 639 81 92
Centrum Odwykowe (SPZOZ) Przychodnia nr 3 „PETRA”
 ul. Al. Jerozolimskie 47/3, 00-697 Warszawa
 tel.: (+48) 22 629 25 85
Dzielnicowy Zespół Realizacji Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych m.st. Warszawy w Dzielnicy Bielany
 ul. Nałkowskiej 11, 01-886 Warszawa
 tel.: (+48) 22 835 43 42
Fundacja Drabina Rozwoju
 ul. Dobra 5/2, 00-384 Warszawa
 tel.: (+48) 22 646 48 38
Fundacja Dzieci I Młodzieży HOMEIK DOM I KLUB Klub Młodzieżowy „HOMEiK”
 ul. Bogusławskiego 6a, 01-923 Warszawa
 tel.: (+48) 606 790 484, (+48) 606 310 305
Fundacja Rozwoju Profilaktyki Edukacji i Terapii Problemów Alkoholowych ETOH Ośrodek Profilaktyki i Socjoterapii dla Dziecii Młodzieży „Pępek”
 ul. Złota 7/21, 00-019 Warszawa
 tel.: (+48) 22 828 21 99
Klub Młodzieżowy „WRZECIONO”
 ul. Gajcego 11, 01-994 Warszawa
 tel.: (+48) 22 835 68 09
Klub Młodzieżowy „ZiS KLUB”
 ul. Nałkowskiej 11, 01-886 Warszawa
 tel.: (+48) 22 864 11 24