Facebook Facebook Instagram Youtube

Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych


Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych m.st. Warszawy
Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych – Dzielnicowy Zespół Bielany

ul. S. Żeromskiego 29, 01-882 Warszawa

tel.: 22 325 44 11

e-mail: sekretariat.udbielany@um.warszawa.pl


Zapraszamy Mieszkańców Bielan

Jeśli nie wiesz jak poradzić sobie z piciem bliskiej osoby - doświadczasz przemocy - lub sam pijesz - przyjdź do nas a otrzymasz pomoc

 

Dzielnicowy Zespół zajmuje się m.in.:

  1. rozpatrywaniem wniosków o zobowiązanie do leczenia odwykowego osób uzależnionych od alkoholu,
  2. współpracą i współdziałaniem w realizacji Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych m.st. Warszawy, oraz Dzielnicowego Programu Profilaktyki Uzależnień.

W Zespole pracuje 9 osób: psycholog-terapeuta uzależnień, pedagodzy, policjant, kuratorzy sądowi, pracownicy socjalni, członkowie stowarzyszenia abstynenckiego. Osoby te mają wymagane kwalifikacje, oraz doświadczenia i umiejętności niezbędne do pracy z ludźmi i realizacji zadań należących do Zespołu.

Członkowie Zespołu pracują w terenie i pełnią dyżury w siedzibie Zespołu, w następujących dniach i godzinach:

  • poniedziałki 10:00 - 11:30
  • wtorki 15:00 - 16:30
  • środy 17:00 - 18:30
  • czwartki 11:00 - 12:30 oraz 16:00 - 17:30
  • piątki 16:00 – 17:30


Do Zespołu można zgłaszać sprawy osobiście, telefonicznie lub listownie. ul. S. Żeromskiego 29, 01-882 Warszawa, tel. 22 325 44 11.