Facebook Facebook Instagram Youtube

Prezydium DKDS


1 marca 2016 r. na posiedzeniu Dzielnicowej Komisji Dialogu Społecznego Dzielnicy Bielany został wybrany nowy Przewodniczący i Prezydium DKDS.


Przewodnicząca Dzielnicowej Komisji Dialogu:
Katarzyna Cygler – Fundacja "Cały świat w twojej dłoni"

Prezydium Dzielnicowej Komisji Dialogu:
Artur Gąsiewski – UKS "Kusy"
Joanna Leszczyńska – Stowarzyszenie "Mamy czas"
Joanna Zielińska – Bielańskie Stowarzyszenie Rodzin Abstynenckich
Michał Piotrowski – ZHP
Renata Banasiak – Stowarzyszenie "Vis Major"
Agnieszka Głowicka-Miszczak – Stowarzyszenie "Gladiator"

Członek Dzielnicowej Komisji Dialogu z ramienia Urzędu Dzielnicy Bielany:
Iwona Drżażdzyńska
Naczelnik Wydziału Spraw Społecznych i Zdrowia
idrzazdzynska@um.warszawa.pl
tel. (22) 373 32 61