Facebook Facebook Instagram Youtube

Instytucje i organizacje działające na rzecz osób ubogich, bezrobotnych i bezdomnych


Dom dla Osób Bezdomnych i Niepełnosprawnych "Markot-1”
 ul. Rudnickiego 1a, 01-858 Warszawa
 tel.: (+48) 22 866 75 62
Fundacja ACADEMIA IURIS
 ul. Freta 20/24, 00-227 Warszawa
 tel.: (+48) 22 498 72 30
Ośrodek Pomocy Społecznej Dzielnicy Bielany m. st. Warszawy
 ul. Przybyszewskiego 80/82, 01-824 Warszawa
 tel.: (+48) 22 568 91 00
Polski Komitet Pomocy Społecznej Zarząd Dzielnicowy Warszawa-Bielany
 ul. Kasprowicza 41, 01-817 Warszawa
 tel.: (+48) 22 834 25 13
Poradnia Pomocy Prawno - Psychologicznej dla Osób Wykluczonych Społecznie Stowarzyszenia Monar
 ul. Hoża 57, Warszawa
 tel.: (+48) 22 621 28 71
Stowarzyszenie ,, Otwarte Drzwi” Centrum Inicjatyw Lokalnych
 ul. Wrzeciono 41, 01-963 Warszawa
 tel.: (+48) 22 865 01 69
Stowarzyszenie Pomocy Bezdomnym
 ul. Poznańska 13, 00-680 Warszawa
 tel.: (+48) 22 626 83 13
Zespół Pomocy Bliźniemu Przy Parafii Św. Zygmunta
 Plac Konfederacji 55, 01-834 Warszawa
 tel.: (+48) 22 834 29 14