Facebook Facebook Instagram Youtube

Świadczenia rodzinne


Wydział Spraw Społecznych i Zdrowia
Referat świadczeń rodzinnych i funduszu alimentacyjnego

Wnioski  o świadczenia rodzinne i fundusz alimentacyjny przyjmujemy w naszej siedzibie przy ul. S. Żeromskiego 29, sala WOM stanowiska 7; 8
tel. (+48) 22 443 47 00 wew. 42114 lub 42116 lub 42118 – świadczenia rodzinne i fundusz alimentacyjny
tel. (+48) 22 443 47 00 wew. 42113 – dłużnicy alimentacyjni

Wnioski  o świadczenie wychowawcze przyjmujemy w naszej siedzibie przy ul. S. Żeromskiego 29, sala WOM stanowisko 37
tel. (+48) 22 443 47 00 wew. 42261 lub 42265 – świadczenie wychowawcze 500+
tel. (+48) 22 443 47 00 wew. 42112 – Dobry Start 300+

 

1. Świadczenia Rodzinne:
  • jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia się dziecka (tzw. becikowe)
  • zasiłek rodzinny z dodatkami
  • świadczenie pielęgnacyjne
  • zasiłek pielęgnacyjny

2. Świadczenia Alimentacyjne:

  • prowadzenie postępowań wobec dłużników alimentacyjnych
  • przyznawanie świadczeń z funduszu alimentacyjnego

Szczegółowe informacje: http://www.um.warszawa.pl/swiadczeniarodzinne/