Facebook Facebook Instagram Youtube

Instytucje i organizacje działające na rzecz osób starszych


Bielański Klub Kombatantów
 ul. Duracza 19, 01-874 Warszawa
 tel.: (+48) 22 669 01 78
Klub Seniora „Pod Zdrówkiem”
 ul. Wrzeciono 10 c , 01-951 Warszawa
 tel.: (+48) 022 864 56 44
Klub Seniora przy Bielańskim Ośrodku Kultury
 ul. Goldoniego 1, 01-906 Warszawa
 tel.: (+48) 22 834 65 47
Klub Seniora przy Filii Bielańskiego Ośrodka Kultury
 ul. Estrady 112 , 01-932 Warszawa
 tel.: (+48) 22 835 54 44
Klub Seniora przy SM „Chomiczówka”
 ul. Pabla Nerudy 1, 01-926 Warszawa
 tel.: (+48) 22 834 76 98
Klub Seniora w osiedlu „Przedwiośnie”
 ul. Ogólna 1, 01-702 Warszawa
 tel.: (+48) 22 620 29 70
Klub Seniora w osiedlu Wawrzyszew
 ul. Czechowa 2, 01-912 Warszawa
Ośrodek Wsparcia dla Seniorów Nr 1 (placówka działa w strukturze OPS)
 al. Zjednoczenia 13, 01-829 Warszawa
 tel.: (+48) 22 864 27 55
Ośrodek Wsparcia dla Seniorów Nr 2 (placówka działa w strukturze OPS)
 ul. Wrzeciono 5 A, 01-951 Warszawa
 tel.: (+48) 22 865 77 25
Polski Związek Emerytów i Rencistów Koło Żoliborz
 ul. Kasprowicza 15, 01-871 Warszawa
 tel.: (+48) 22 834 06 46