Facebook Facebook Instagram Youtube

Studnie oligoceńskie


Studnie Oligoceńskie

Ogólnie dostępne ujęcia wody oligoceńskiej zlokalizowane na terenie Dzielnicy Bielany m. st. Warszawy

Lokalizacja studni oligoceńskiej Godziny otwarcia Lokalizacja studni oligoceńskiej
Lato
1 kwietnia – 30 września
Zima
1 października – 31 marca
ul. Bogusławskiego - punkt czerpalny wody ze studni przy
ul.Wólczyńskiej 133 będącej własnością CEMATU’70.
całą dobę czynne
ul. Broniewskiego 97/99 całą dobę czynne
ul. Daniłowskiego 

 7.00 - 19.00

czynne
ul. Dzierżoniowska 7 7.00 – 21.00 7.00 – 19.00 czynne
ul. Estrady 112 7.00 – 21.00 7.00 – 19.00 czynne
ul. Gąbińska przy ul. Duracza 7.00 – 21.00 7.00 – 19.00 czynne
ul. Kasprowicza 132 - wyłączona z eksploatacji
- studnia i ujęcie jest własnością Arcelor Huta Warszawa
ul. Klaudyny 18A 7.00 – 21.00 7.00 – 19.00 czynne
ul. Kochanowskiego 10/12 całą dobę czynne
ul. Lindego 20 - wyłączona z eksploatacji
ul. Wolumen róg ul. Dantego 7.00 – 21.00 7.00 – 19.00 czynne

Konserwacją oraz utrzymaniem w ruchu bielańskich ujęć wody oligoceńskiej zajmuje się firma OBERON tel. 605 047 343 lub 665 309 020.