Facebook Facebook Instagram Youtube

Punkty Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych


Na terenie Warszawy funkcjonują dwa Punkty Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych.
 
Jeden zlokalizowany jest w dzielnicy Mokotów, przy ul. Zawodzie 16, drugi w dzielnicy Białołęka, przy ul. Płytowej 1. Oba punkty są czynne od poniedziałku do piątku w godz. od 13.00 do 21.00, oraz w soboty od godz. 8.00 do 20.00 z wyjątkiem dni ustawowo wolnych od pracy.
PSZOK-i przyjmują między innymi takie odpady jak pojemniki pod ciśnieniem po aerozolach, odzież, świetlówki, farby i opakowania po farbach zawierające substancje niebezpieczne, przeterminowane leki oraz „elektrośmieci”. Pełen wykaz przyjmowanych odpadów znajduje się w Regulaminie korzystania z Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych dla m.st. Warszawy.
 
Dane kontaktowe PSZOK:
  • .P.H.U LEKARO Jolanta Zagórska, tel. 22 185 52 51
  •  Konsorcjum PARTNER Sp. z o.o. i PARTNER Dariusz Apelski,
    ul. Płytowa 1, tel.22/811-08-53.
     

Więcej informacji : TUTAJ