Facebook Facebook Instagram Youtube

Punkty Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych


Lokalizacje i godziny otwarcia PSZOK

PSZOK przy ul. Zawodzie 1 - Wilanów obsługuje P.P.H.U. LEKARO Jolanta Zagórska, tel. 22 185 52 51, e-mail: pszok@lekaro.pl

 • Punkt jest czynny w godzinach: od poniedziałku do piątku 14:00 –20:00, w soboty 9:00 – 20:00 (z wyjątkiem dni ustawowo wolnych od pracy)

 
PSZOK przy ul. Płytowej 1 - Białołęka obsługuje Konsorcjum PARTNER Sp. z o.o. i PARTNER Dariusz Apelski, tel. 22 811 08 53, e-mail. info@partner-apelski.pl

 • Punkt jest czynny w godzinach: od poniedziałku do piątku w godz. 14.00 – 20.00, w soboty w godz. 9.00 – 20.00 (z wyjątkiem dni ustawowo wolnych od pracy)

Aktualne informacje dotyczące funkcjonowania punktów są zamieszczane na stronie: czysta.um.warszawa.pl

Informacje dla mieszkańców:

 • Odpady komunalne można dostarczać do PSZOK samochodami nieprzekraczającymi dopuszczalnej masy całkowitej 3,5 tony
 • Odpady wymagające opakowania powinny znajdować się w szczelnych (niecieknących i nieuszkodzonych) opakowaniach, posiadających oryginalną informację (etykietę), umożliwiającą identyfikację odpadu w chwili przekazania do PSZOK i MPSZOK
 • Odpady ulegające biodegradacji przyjmowane są luzem. Odpady należy wysypać z worków lub innych opakowaniach do oznaczonego kontenera
 • Pracownik obsługujący PSZOK dokonuje ważenia odpadów i identyfikacji ich rodzaju
 • Pracownik obsługujący PSZOK nie wyjmuje przywiezionych odpadów komunalnych z pojazdu, jedynie wskazuje miejsce ich rozładunku, wyjątek stanowią odpady niebezpieczne, które zostają umieszczone przez pracownika obsługującego PSZOK w przeznaczonym do tego miejscu

Więcej informacji na stronie: https://warszawa19115.pl/-/pszok-mpszok-punkty-selektywnej-zbiorki-odpadow-komunalny-1
 

Uwaga!
 • W sobotę 31 października br. pojazd MPSZOK nie będzie stacjonował w lokalizacji przy ul. Wóycickiego 14 (Parking przy bramie Cmentarza Północnego) oraz w lokalizacji przy ul. Powązkowskiej (parking przy ul. Ostrowieckiej 10A).
 • W tym dniu wydłużone zostaje działanie MPSZOK przy Urzędzie Dzielnicy Warszawa Bemowo ul. Powstańców Śląskich 70. MPSZOK będzie dostępny od godziny 10:00 do godziny 15:30.
 • Pozostałe lokalizacje MPSZOK działają zgodnie z harmonogramem.
 • Jednocześnie dzień 11 listopada (środa) jest dniem ustawowo wolnym od pracy i tego dnia PSZOK oraz MPSZOK nie funkcjonuje.