Facebook Facebook Instagram Youtube

Placówki oświatowo-wychowawcze


Bursa Szkolna nr 8 przy Zespole Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych
 al. Reymonta 16, 01-842 Warszawa
 tel.: (+48) 022 864 38 36, 834 63 02
Młodzieżowy Ośrodek Socjoterapii nr 4 przy Zespole Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych
 al. Reymonta 16, 01-842 Warszawa
 tel.: (+48) 022 864 38 36, 834 63 02
Ośrodek Rehabilitacyjno-Edukacyjno-Wychowawczy
 ul. Wrzeciono 10 C, 01-951 Warszawa
 tel.: (+48) 022 835 60 20
Pozaszkolna Placówka Specjalistyczna przy Fundacji Pomocy Ludziom Niepełnosprawnym
 ul. Zgrupowania AK "Kampinos" 4, 01-943 Warszawa
 tel.: (+48) 022 666 08 77
Specjalistyczny Punkt Konsultacyjny przy Zespole Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych
 al. Reymonta 16, 01-842 Warszawa
 tel.: (+48) 022 864 38 36, 834 63 02