Facebook Facebook Instagram Youtube

Konkurs Piechotkowo


Konkurs na mural na Piechotkowie

Zapraszamy do udziału w konkursie na zaprojektowanie muralu, który będzie wykonany na ścianach garażu mieszczącego się na ulicy Wilkońskiego na Starych Bielanach. Przedmiotem konkursu to zaprojektowanie kompozycji plastycznej, której elementem przewodnim jest napis „PIECHOTKOWO” według załączonego wzoru.

Do konkursu zapraszamy osoby lub zespoły osób działające na terenie Dzielnicy Bielany, m.in. w bielańskich ośrodkach kultury, szkolnych kołach zainteresowań, placówkach pomocy społecznej, ogniskach, zespołach, pracowniach itp. placówkach publicznych i prywatnych, prowadzących działalność w zakresie sztuk plastycznych.

Szczegóły konkursu w załączonym regulaminie.

Przedmiot konkursu: Zaprojektowanie muralu.

Termin konkursu: 15.11.2019 (składanie prac).

Organizator: Good Looking Studio na podstawie umowy z Urzędem Dzielnicy Bielany m.st. Warszawa.