Facebook Facebook Instagram Youtube

Ogłoszenia o przeznaczeniu do zbycia nieruchomości przy ul. Anny Jagiellonki 8


Prezydent m.st. Warszawy
 informuje,

że na Elektronicznej Tablicy Ogłoszeń Urzędu Miasta Stołecznego Warszawy (ETO) www.eto.um.warszawa.pl oraz na stronie internetowej miasta stołecznego Warszawy www.um.warszawa.pl i w Biuletynie Informacji Publicznej Miasta Stołecznego Warszawy, zostało podane do publicznej wiadomości ogłoszenie o organizowanym przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż nieruchomości gruntowej zabudowanej, położonej w Warszawie, w dzielnicy Bielany, przy ul. Anny Jagiellonki 8 oznaczonej jako działka ewidencyjna nr 50 o powierzchni 2009 m² w obrębie 7-10-04, uregulowanej w księdze wieczystej KW nr WA1M/00480559/5.
 

Przetarg odbędzie się w dniu 10 grudnia 2019 r. o godz. 11:00
w siedzibie Biura Mienia Miasta i Skarbu Państwa
Urzędu Miasta Stołecznego Warszawy
przy ul. T. Chałubińskiego 8, sala nr 40 (antresola)

Informacje o nieruchomości można uzyskać w Wydziale Zbywania Nieruchomości m.st. Warszawy Biura Mienia Miasta i Skarbu Państwa Urzędu Miasta Stołecznego Warszawy przy ul. T. Chałubińskiego 8 (antresola) oraz pod nr tel. 22 443 21 69, od poniedziałku do piątku w godz. 8:00-16:00, a ponadto
z aktualną ofertą przetargową nieruchomości miasta stołecznego Warszawy można zapoznać się na stronie internetowej www.um.warszawa.pl/nieruchomosci.