Facebook Facebook Instagram Youtube

Aktualności placówek oświatowych


Bliżej rynku pracy - Zintegrowany System Doradztwa Edukacyjno-Zawodowego ZIT WOF
20 listopada 2017

5 bielańskich szkół: Szkoła Podstawowa nr 263 im. Powstańców Wielkopolskich przy ul. Szegedyńskiej 11, Szkoła Podstawowa nr 352 im. J. H. Wagnera przy ul. Conrada 6, Szkoła Podstawowa nr 370 przy ul. L. Tostoja 2, LIX Liceum Ogólnokształcące Mistrzostwa Sportowego im. J. Kusocińskiego przy ul. S. B. Lindego 20 oraz XCIV Liceum Ogólnokształcące im. gen. S. Maczka przy ul. Gwiaździstej 35 realizuje projekt pt. „Bliżej rynku pracy – Zintegrowany System Doradztwa Edukacyjno-Zawodowego ZIT WOF”.

Galeria
Pliki do pobrania:
Pozostałe aktualności