Facebook Facebook Instagram Youtube

Aktualności placówek oświatowych


Zmiana organizacji pracy przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach
3 czerwca 2020

Szanowni Państwo,

informujemy, że szczegółowa informacja o funkcjonowaniu przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych w lipcu i sierpniu 2020 roku na stronie internetowej Biura Edukacji Urzędu m.st. Warszawy: http://edukacja.warszawa.pl/dla-ucznia-i-rodzica/rekrutacja/przedszkolaki-dyzury-wakacyjne/22278_przedszkola-i-oddzialy

Galeria
Pozostałe aktualności