Facebook Facebook Instagram Youtube

Dzielnicowe Centrum ds. Integracji (DCI)


Uchwałą nr 4896/2018 Zarządu Dzielnicy Bielany Miasta Stołecznego Warszawy
z dnia 2 października 2018 roku zostało powołane Dzielnicowe Centrum ds. Integracji, w którego skład wchodzą dyrektorzy i nauczyciele przedszkoli i szkół integracyjnych funkcjonujących w dzielnicy Bielany, przedstawiciel Wydziału Oświaty i Wychowania oraz przedstawiciel Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej nr 10.

Główne zadania Zespołu to:

  • Wsparcie rodziców dziecka o specjalnych potrzebach edukacyjnych oraz nauczycieli.
  • Rozpoznanie potrzeb dotyczących kształcenia uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi w celu przygotowania odpowiedniej oferty w przedszkolach/szkołach na terenie dzielnicy.  
  • Przedstawienie rekomendacji do dzielnicowego planu naboru do oddziałów integracyjnych na każdym poziomie nauczania.

Rodziców i Nauczycieli dzieci ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi zapraszamy do współpracy w tworzeniu optymalnych rozwiązań edukacyjnych odpowiednio
do potrzeb uczniów oraz do korzystania z porad i konsultacji.

Dzielnicowe Centrum ds. Integracji w Dzielnicy Bielany

Przewodnicząca DCI: Kinga Kipa
Dyrektor Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej nr 10

Dyżur DCI:

poniedziałek w godz. 14:00-16:00
czwartek w godz. 10:00-11:00

Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna nr 10, ul. Wrzeciono 24
tel.: 22 835 03 48
e-mail: kkipa@edu.um.warszawa.pl

Informacje dotyczące DCI są publikowane na stronie: www.bielany.waw.pl

Pracownicy Wydziału Oświaty i Wychowania wchodzący w skład DCI:
Bożena Walo, tel.: 22 44 34 805
e-mail: bwalo@um.warszawa.pl