Facebook Facebook Instagram Youtube

Zarządzanie kryzysowe


Telefony alarmowe

 

  • SMS interwencyjny dla osób głuchoniemych - 723 986 112
  • Służba Dyżurna Centrum Zarządzania Kryzysowego m.st. Warszawy - 196 56, 443-01-12
  • Wojewódzkie Centrum Zarządzania Kryzysowego -  987
  • Pogotowie energetyczne:

- Wszystkie dzielnice oprócz Wesołej - 22 821 31 31
- Dzielnica Wesoła - 22 340 41 00 (wybrać rejon energetyczny Mińsk Mazowiecki - obszar Otwock)

  • Informacja o numerach telefonów - 118-913

TOURIST EMERGENCY HELPLINE
Telefon bezpieczeństwa dla zagranicznych turystów

W okresie do 1 stycznia do 31 maja oraz od 1 października do 31 grudnia w godz. 8.00-18.00,
W okresie wakacyjnym od 1 czerwca do 30 września w godz. 8.00-20.00

  • 22 278 77 77
  • 608 599 999
  1. Najważniejsze informacje dotyczące zarządzania kryzysowego w Polsce i Warszawie
  2. „Poradnik postępowania w sytuacjach zagrożeń”
  3. Informacja o sygnałach alarmowych – załącznik nr 2 do Zarządzenia Nr 4850/2013 Prezydenta m.st. Warszawy z dnia 13 sierpnia 2013 r.

W związku z przekroczeniem  w 2017  r. dozwolonej liczby dni (35) powyżej normy dobowej dla pyłu zawieszonego PM10 w powietrzu na obszarze województwa mazowieckiego i w strefie aglomeracja warszawska Mazowiecki Wojewódzki Zespół Zarządzania Kryzysowego ogłasza Alert Poziom II.