Facebook Facebook Instagram Youtube

Budżet Partycypacyjny


Budżet partycypacyjny

Budżet partycypacyjny to proces, w trakcie którego mieszkańcy decydują o wydatkowaniu części budżetu dzielnicy lub miasta. Obserwujemy, że w proces ten angażuje się, co roku coraz więcej aktywnych mieszkańców, którzy chcą coś zmienić w przestrzeni publicznej i w swoim najbliższym otoczeniu, mają na to pomysł i potrafią go urzeczywistnić poprzez przygotowanie projektu.

I tak, w ramach budżetu partycypacyjnego na 2015 rok na Bielanach złożono 106 projekty, na 2016 rok - 186 projektów, na 2017 - 191 projektów, a w ostatniej edycji na 2018 r. aż 202 projekty.

Wychodząc naprzeciw potrzebom mieszkańców Urząd Dzielnicy Bielany, zwiększał kwotę na realizację projektów obywatelskich. W 2015 roku wynosiła ona 1 548 521 zł, w 2016 roku - 3 398 365 zł, w 2017 roku przeznaczyliśmy na budżet partycypacyjny rekordową w całej Warszawie kwotę - 7 527 000 zł i postanowiliśmy ją utrzymać na tym samym poziomie także w roku 2018 i w budżecie partycypacyjnym na 2019 r.

Wszystkim wygranym projektom towarzyszy niezmiennie nasza życzliwość, bowiem jeśli wygrały w głosowaniu to znaczy, że były mieszkańcom potrzebne lub odczuwali ich brak. Są to projekty zarówno inwestycyjne z zakresu infrastruktury, ochrony środowiska, po projekty oświatowe, z zakresu kultury, sportu, zdrowia, czy spraw społecznych.

W pierwszej edycji budżetu partycypacyjnego (2015 r.) zrealizowaliśmy 9 projektów, w drugiej (2016 r.) do realizacji trafiło 48 projektów. Trzecia edycja (2017 r.) to aż 70 projektów i trzecie miejsce w Warszawie, pod względem ich liczby. Rekordową liczbę projektów Urząd Dzielnicy Bielany zrealizuje w 2018 r. – aż 91 projektów, które zwyciężyły w głosowaniu mieszkańców.