Facebook Facebook Instagram Youtube

Bezpieczeństwo publiczne


POLICJA - tel. alarmowy 997

Komenda Rejonowa Policji Warszawa V
ul. S. Żeromskiego 7
01-887 Warszawa
tel.: 47 723-71-55
http://zoliborz.policja.waw.pl/

Wydział Prewencji Komendy Rejonowej Policji Warszawa V
ul. Broniewskiego 58
01-716 Warszawa
tel.: 47 723-22-01
http://zoliborz.policja.waw.pl/r5/komenda/wydzialy-i-zespoly/624,Wydzial-Prewencji.html

Krajowa mapa zagrożeń bezpieczeństwa
http://policja.waw.pl/pl/mapa-zagrozen-bezpiecze/39173,Mapa-zagrozen-bezpieczenstwa.html

STRAŻ MIEJSKA - tel. alarmowy 986                                        
SMS Interwencyjny 723 986 112 pasażerowie komunikacji miejskiej, osoby głuchonieme

Straż Miejska m.st. Warszawy V Oddział Terenowy
ul. Szegedyńska 13a
01 – 957 Warszawa
fax: (22) 869-93-41
tel. (22) 869 40 22

http://www.strazmiejska.waw.pl/

http://www.strazmiejska.waw.pl/struktura/pion-prewencji/v-oddzial-terenowy.html

Biuro Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego Delegatura w Dzielnicy Bielany
Kierownik Andrzej Różycki
e-mail: bielany.bbizk@um.warszawa.pl ul. S. Żeromskiego 29
01-882 Warszawa
tel.: (22) 325 44 43
fax : (22) 325 44 97

IMPREZY MASOWE I ZGROMADZENIA PUBLICZNE:

1. Wnioski o wydanie zezwolenia na przeprowadzenie imprezy masowej należy składać w formie papierowej do kancelarii Biura Bezpieczeństwa i Zarzadzania Kryzysowego Urzędu m.st. Warszawy ul. Młynarska 43/45, 01-170 Warszawa lub przesyłać faksem na numer: (22) 443 11 22.

Szczegółowe informacje dotyczące imprez masowych znajdują się na stronie:

http://www.bezpieczna.um.warszawa.pl/imprezy-i-zgromadzenia/imprezy-masowe

2. Zawiadomienia o zgromadzeniu publicznym należy składać:

  • w formie papierowej w kancelarii Biura,
  • w formie elektronicznej na adres e-mail:

zgromadzenia@um.warszawa.pl

3) telefonicznie pod numerem (22) 443 11 98

Szczegółowe informacje dotyczące zgromadzeń publicznych znajdują się na stronie "Załatw sprawę w Urzędzie" pod adresem:
http://www.um.warszawa.pl/zalatw-sprawe-w-urzedzie/sprawy-urzedowe/31

oraz pod adresem:
http://www.bezpieczna.um.warszawa.pl/imprezy-i-zgromadzenia/zgromadzenia-publiczne

Pozostałą korespondencję dotyczącą imprez masowych i zgromadzeń publicznych można kierować w formie elektronicznej na adres mailowy sekretariatu Biura Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego:
Sekretariat.BBIZK@um.warszawa.pl