Facebook Facebook Instagram Youtube

Bielański Plan Rozwoju Kultury


Po ponad roku intensywnych spotkań i warsztatów powstał Bielański Plan Rozwoju Kultury – dokument, który ma pomóc kształtować politykę kulturalną na Bielanach.

Bielański Plan Rozwoju Kultury ma być drogowskazem, z którego skorzystają osoby projektujące działania kulturalne m.in. pracownicy samorządowi, pracownicy Bielańskiego Ośrodka Kultury i Biblioteki Publicznej im. St. Staszica. Miał on być w zamierzeniu dostosowany do uwarunkowań, z którymi mamy do czynienia w dzielnicy, ale również nawiązujący do ważnych dokumentów miejskich wyznaczających politykę kulturalną Warszawy takich, jak „Miasto kultury i obywateli, Program rozwoju kultury w Warszawie do roku 2020”. Dlatego do współpracy przy tworzeniu planu zaproszono Martę Lewandowską – współzałożycielkę Fundacji Kultury Dialogu, członkinię Warszawskiej Rady Działalności i Pożytku Publicznego i Zespołu Sterującego Programem Rozwoju współpracy m.st. Warszawy i Organizacji Pozarządowych do 2020 roku. Nad planem pracowały osoby zaangażowane w tworzenie kultury na Bielanach na co dzień oraz młodzież, bielańscy artyści i przedstawiciele organizacji pozarządowych z całej Warszawy.