Facebook Facebook Instagram Youtube

Młodzieżowa Rada Dzielnicy Bielany


PREZYDIUM

  1. Bartosz Celiński - przewodniczący
  2. Miriam Tymendorf - wiceprzewodnicząca
  3. Aleksandra Talarek - wiceprzewodnicząca
  4. Lena Słodkowska-Struzik - sekretarz
  5. Norbert Luba - skarbnik

Protokolantka: Lena Słodkowska-Struzik


RADNI MŁODZIEŻOWEJ RADY M.ST. WARSZAWY

  1. Aleksandra Talarek
  2. Bartosz Celiński

KONTAKT
Bartosz Celiński
e-mail:
celinskibartek@gmail.com

Opiekun Młodzieżowej Rady Bielan: Karolina Rudzik
e-mail: carudzik@gmail.com

Facebook: https://www.facebook.com/mlodziezowaradabielan/
Instagram: https://www.instagram.com/mlodziezowaradabielan/