Facebook Facebook Instagram Youtube

II kadencja


W dniu 07 września 2018 r. odbędzie się pierwsze robocze posiedzenie Rady Seniorów Dzielnicy Bielany kadencja 2018 - 2021, na którym Rada ukonstytuuje się. Komunikat w tej sprawie zostanie również umieszczony na stronie internetowej Urzędu.