Facebook Facebook Instagram Youtube

Samorząd Mieszkańców CHOMICZÓWKA


Kontakt:
Wydział Obsługi Rady Dzielnicy Bielany
ul. S. Żeromskiego 29, 01-882 Warszawa
tel.: (+48) 22 443 47 00 wew. 42 510
fax (+48) 22 325 44 95

adres do korespondencji:
ul. Bogusławskiego 12 m 27
01-   923 Warszawa”

Krystian Lisiak - Przewodniczący Rady
Grażyna Kacprzak - Zastepca Przewodniczącego Rady

Członkowie Rady Samorządu:

Beata Grabowska
Izabela Karpińska
Piotr Kolenkiewicz
Zbigniew Pawlak
Halina Rzymowska-Sobczyńska
Grażyna Sadurska
Sylwia Szcześniak
Małgorzata Trykacz
Magdalena Waltman
Paweł Wróbel

Marcin Włodarczyk - Przewodniczący Zarządu
Wojciech Borkowski - Zastepca Przewodniczącego Zarządu
Monika Kublicka - Członek Zarządu


Terenem działania Samorządu jest obszar ograniczony ulicami: Wólczyńską od granicy terenów Przedsiębiorstwa Cemat (z wyłączeniem terenu Przedsiębiorstwa), al. W. Reymonta, ul. Księżycową i granicą Dzielnicy Bemowo m.st. Warszawy, granicą Fortu Wawrzyszew i osiedla ul. Kalinowej Łąki (z włączeniem terenu osiedla) do ul. Wólczyńskiej.


Tablica informacyjna: ul. Bogusławskiego 6a przy Klubie Domino  ul. Conrada.

Data ostatnich wyborów – 9 maja 2018 r.