Facebook Facebook Instagram

Sprawdź kolejkę w urzędzie


Stan na godzinę: 15:00

L.p. Grupy spraw Aktualnie obsługiwany numer Liczba osób w kolejce
1 A: ODPANY KOMUNALNE
9
0
2 B: ARCHITEKTURA, URBANISTYKA, GEODEZJA, NIERUCHOMOŚCI
20
0
3 C: DROGOWNICTWO, INFRASTRUKTURA, OCHRONA ŚRODOWISKA
6
0
4 D: PŁATNOŚĆ PODATKU, UŻYTKOWANIA WIECZYSTEGO, DZIERŻAWY, OPŁATY ZA ZAJĘCIE PASA
32
0
5 E: KASY - OPŁATY SKARBOWE, OPŁATY USC, PASZPORTOWE, ODPADY, PEŁNOMOCNICTWA, INNE
49
1
6 F: 500+ BEZ WYKAZANIA DOCHODU
7
0
7 G: PRZYJMOWANIE WNIOSKÓW PASZPORTOWYCH
39
0
8 H: WYDAWANIE DOKUMENTÓW PASZPORTOWYCH
35
0
9 I: INFORMACJA PODATKOWA, KARTA WARSZAWIAKA
22
0
10 J: 500+ Z WYKAZANIEM DOCHODU
10
0
11 K: ŚWIADCZENIA RODZINNE I FUNDUSZ ALIMENTACYJNY
26
0
12 L: PRAWA JAZDY
48
1
13 M: REJESTRACJA - WNIOSKI
77
0
14 U: REJESTRACJA - ODBIÓR DOKUMENTÓW
55
0
15 P: MELDUNKI - SKŁADANIE WNIOSKÓW
77
3
16 R: ODBIÓR DOWODÓW OSOBISTYCH
74
2
17 S: WPIS DO CEIDG
28
1
18 T: ALKOHOL - ZEZWOLENIA
1
0
19 N: SPRAWY LOKALOWE, KARTA DUŻEJ RODZINY
11
0
20 W: DODATKI MIESZKANIOWE, OBNIŻKI CZYNSZU
16
0
21 X:SKŁADANIE WNIOSKÓW, ODBIÓR STAŁYCH DOWODÓW REJESTRACYJNYCH
21
9
22 Z: WYBORY
0
0