Facebook Facebook Instagram Youtube

Sprawdź kolejkę w urzędzie


Stan na godzinę: 16:52

L.p. Grupy spraw Aktualnie obsługiwany numer Liczba osób w kolejce
1 A: ODPANY KOMUNALNE
10
0
2 B: ARCHITEKTURA, URBANISTYKA, GEODEZJA, NIERUCHOMOŚCI
46
0
3 C: DROGOWNICTWO, INFRASTRUKTURA, OCHRONA ŚRODOWISKA
9
0
4 D: PŁATNOŚĆ PODATKU, UŻYTKOWANIA WIECZYSTEGO, DZIERŻAWY, OPŁATY ZA ZAJĘCIE PASA
31
0
5 E: KASY - OPŁATY SKARBOWE, OPŁATY USC, PASZPORTOWE, ODPADY, PEŁNOMOCNICTWA, INNE
79
0
6 F: 500+ BEZ WYKAZANIA DOCHODU
13
0
7 G: PRZYJMOWANIE WNIOSKÓW PASZPORTOWYCH
47
0
8 H: WYDAWANIE DOKUMENTÓW PASZPORTOWYCH
15
0
9 I: INFORMACJA PODATKOWA, KARTA WARSZAWIAKA
16
0
10 J: 500+ Z WYKAZANIEM DOCHODU
17
0
11 K: ŚWIADCZENIA RODZINNE I FUNDUSZ ALIMENTACYJNY
23
0
12 L: PRAWA JAZDY
41
0
13 M: REJESTRACJA - WNIOSKI
93
0
14 U: REJESTRACJA - ODBIÓR DOKUMENTÓW
50
0
15 P: MELDUNKI - SKŁADANIE WNIOSKÓW
102
0
16 R: ODBIÓR DOWODÓW OSOBISTYCH
92
0
17 S: WPIS DO CEIDG
27
0
18 T: ALKOHOL - ZEZWOLENIA
1
0
19 N: SPRAWY LOKALOWE, KARTA DUŻEJ RODZINY,WARSZAWSKI BON ŻŁOBKOWY
19
0
20 W: DODATKI MIESZKANIOWE, OBNIŻKI CZYNSZU,WARSZAWSKI BON ŻŁOBKOWY
17
0
21 X:SKŁADANIE WNIOSKÓW, ODBIÓR STAŁYCH DOWODÓW REJESTRACYJNYCH
0
0
22 Z: WYBORY
2
0