Facebook Facebook Instagram Youtube

Sprawdź kolejkę w urzędzie


Stan na godzinę: 16:52

L.p. Grupy spraw Aktualnie obsługiwany numer Liczba osób w kolejce
1 A: ODPANY KOMUNALNE
9
0
2 B: ARCHITEKTURA, URBANISTYKA, GEODEZJA, NIERUCHOMOŚCI
69
0
3 C: DROGOWNICTWO, INFRASTRUKTURA, OCHRONA ŚRODOWISKA
7
0
4 D: PŁATNOŚĆ PODATKU, UŻYTKOWANIA WIECZYSTEGO, DZIERŻAWY, OPŁATY ZA ZAJĘCIE PASA
44
0
5 E: KASY - OPŁATY SKARBOWE, OPŁATY USC, PASZPORTOWE, ODPADY, PEŁNOMOCNICTWA, INNE
69
0
6 F: 500+ BEZ WYKAZANIA DOCHODU
23
0
7 G: PRZYJMOWANIE WNIOSKÓW PASZPORTOWYCH
19
0
8 H: WYDAWANIE DOKUMENTÓW PASZPORTOWYCH
30
0
9 I: INFORMACJA PODATKOWA, KARTA WARSZAWIAKA
34
0
10 J: 500+ Z WYKAZANIEM DOCHODU
11
0
11 K: ŚWIADCZENIA RODZINNE I FUNDUSZ ALIMENTACYJNY
34
0
12 L: PRAWA JAZDY
43
0
13 M: REJESTRACJA - WNIOSKI
77
0
14 U: REJESTRACJA - ODBIÓR DOKUMENTÓW
48
0
15 P: MELDUNKI - SKŁADANIE WNIOSKÓW
132
0
16 R: ODBIÓR DOWODÓW OSOBISTYCH
83
0
17 S: WPIS DO CEIDG
15
0
18 T: ALKOHOL - ZEZWOLENIA
1
0
19 N: SPRAWY LOKALOWE, KARTA DUŻEJ RODZINY
18
0
20 W: DODATKI MIESZKANIOWE, OBNIŻKI CZYNSZU
23
0
21 X:SKŁADANIE WNIOSKÓW, ODBIÓR STAŁYCH DOWODÓW REJESTRACYJNYCH
0
0
22 Z: WYBORY
4
0