Facebook Facebook Instagram Youtube

Podatki


Szanowni Państwo,

informujemy, iż w związku z wejściem w życie Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych „RODO”), a także trwającymi pracami zmierzającymi do stworzenia Jednolitego Systemu Podatnika, z dniem 25.05.2018 r. wyłączony zostaje dostęp do portalu e-podatki dla mieszkańców dzielnicy Bielany.

W konsekwencji wymienionych argumentów internetowy system dostępu do podatków lokalnych nie będzie rozwijany i utrzymywany.

Jednocześnie informujemy, że udostępnione zostało pilotażowe rozwiązanie dla podatników posiadających więcej niż jedną nieruchomość w Mieście st. Warszawa i rozliczających się w Biurze Podatków i  Egzekucji przy ul. Kredytowej 3 w Warszawie oraz posiadających profil zaufany ePUAP. Proponowane rozwiązanie (https://mojepodatki.um.warszawa.pl) umożliwia samoobsługę elektroniczną w zakresie sprawdzenia:

  • listy nieruchomości zgłoszonych do opodatkowania;
  • listy wysłanych deklaracji/informacji podatkowych;
  • stanu należności podatkowych i terminów płatności, zaległości oraz nadpłat.

Na portalu tym (https://mojepodatki.um.warszawa.pl) udostępniona została równie żmożliwość dokonania płatności internetowych za należne podatki.

Informacje na temat uruchamianej usługi można odnaleźć na stronie https://warszawa19115.pl/-/ustalenie-okreslenie-korekta-zobowiazania-podatkowego-z-tytulu-podatku-od-nieruchomosci-od-osob-fizycznych-i-prawnych lub bezpośrednio na portalu https://mojepodatki.um.warszawa.pl

UWAGA - DECYZJE PODATKOWE
Urząd Dzielnicy Bielany m.st. Warszawy uprzejmie informuje,że  decyzje w sprawie wymiaru podatku od nieruchomości, podatku rolnego, podatku leśnego oraz łącznego zobowiązania pieniężnego na 2019 rok będą doręczane podatnikom za pośrednictwem operatora pocztowego.