Facebook Facebook Instagram Youtube

Podatki


Szanowni Państwo,

informujemy, iż w związku z wejściem w życie Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych „RODO”), a także trwającymi pracami zmierzającymi do stworzenia Jednolitego Systemu Podatnika, z dniem 25.05.2018 r. wyłączony zostaje dostęp do portalu e-podatki dla mieszkańców dzielnicy Bielany.

Wszelkie informacje dotyczące elektronicznej platformy ePUAP dostępne są pod linkiem: https://warszawa19115.pl/-/epuap-elektroniczna-platforma?redirect=%2Fhome

Ponadto uprzejmie informujemy, iż naliczaniem i poborem opłat z tytułu podatku od nieruchomości, podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od środków transportowych oraz opłatą skarbową zajmuje się Centrum Obsługi Podatnika m.st. Warszawy, ul. Obozowa 57, tel. 22 443 09 00, 22 443 09 01.

 

ZOBOWIĄZANIA PODATKOWE W 2020 ROKU

Osoby fizyczne wnoszące podatek od nieruchomości proszone są o cierpliwość w oczekiwaniu na decyzję wymiarową na 2020 r. Decyzję wyda Centrum Obsługi Podatnika i doręczy za pośrednictwem poczty.

Termin płatności podatku wynosi 14 dni od dnia doręczenia decyzji ustalającej wysokość zobowiązania podatkowego.

W doręczonej decyzji, znajdą się wszystkie informacje dotyczące:

  • wysokości zobowiązania podatkowego,
  • terminu zapłaty, 
  • nowego indywidulanego numeru rachunku bankowego.

Informacje w sprawie podatków można uzyskać
pod numerem telefonu 19 115.

Dopiero po 14 dniach od otrzymania decyzji i nieuiszczenia opłaty naliczane będą odsetki za zwłokę.

Od 1 stycznia 2020 roku wszystkie kompetencje wymiaru i księgowości podatku od nieruchomości, podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od środków transportowych, opłaty skarbowej, opłaty targowej ze wszystkich dzielnic przejęło Centrum Obsługi Podatnika COP, ul. Obozowa 57.

Dla ułatwienia załatwiania spraw podatkowych oprócz COP przy ul. Obozowej 57, deklaracje na podatek od nieruchomości „DN-1”  oraz informacje o nieruchomościach
 i obiektach budowlanych „IN-1” można składać również za pośrednictwem Wydziałów Obsługi Mieszkańców w dzielnicach.

Wszystkie migrowane dane z dzielnicowych baz podatkowych są weryfikowane. Po każdym zakończonym etapie weryfikacji sukcesywnie będą wydawane decyzje ustalające wysokość zobowiązania podatkowego i przekazane do wysyłki listem poleconym za potwierdzeniem odbioru za pośrednictwem Poczty Polskiej.

Centrum Obsługi Podatnika (COP), ul. Obozowa, 01-161 Warszawa,
tel 22 443 09 00, 22 443 09 01, mail:
sekretariat.cop@um.warszawa.pl