Facebook Facebook Instagram Youtube

Wieloosobowe Stanowisko Pracy – Sekretariaty Burmistrza i zastępców Burmistrza


Do zakresu działania Wieloosobowego Stanowiska Pracy – Sekretariaty Burmistrza i zastępców Burmistrza, wchodzącego w skład Wydziału Organizacyjno-Prawnego dla Dzielnicy Bielany, należą w szczególności:

  1. Obsługa kancelaryjna Członków Zarządu Dzielnicy, w tym:
  • prowadzenie ewidencji korespondencji wpływającej do Członków Zarządu Dzielnicy oraz przekazywanie jej, zgodnie z dekretacją, do właściwych komórek organizacyjnych Urzędu Dzielnicy i podległych jednostek organizacyjnych m.st. Warszawy,
  • prowadzenie ewidencji pism wychodzących,
  • nadzór nad pieczęciami urzędowymi i pieczęciami imiennymi Członków Zarządu Dzielnicy,
  • planowanie i umawianie spotkań Członków Zarządu Dzielnicy,
  • prowadzenie spraw związanych z obsługą przyjęć interesantów przez Członków Zarządu Dzielnicy.