Facebook Facebook Instagram Youtube

Wykaz spraw


Załatw sprawę w urzędzie

 

Działalność gospodarcza

Stanowiska
33 i 34

tel. (+48) 22 443 47 00
wew. 42214
wew. 42215
wew. 42216
 

 • rejestracja nowej działalności gospodarczej
 • zmiana, wykreślenie, zawieszenie i wznowienie działalności
Zasoby lokalowe
Stanowiska
od 41 do 46

tel. (+48) 22 447 47 00
wew. 42602
 • przydział lokali komunalnych/socjalnych
 • dodatki mieszkaniowe/energetyczne
 • obniżki czynszu
 • zamiana lokali
 • Karta Dużej Rodziny
 • Bon żłobkowy
Architektura i urbanistyka
Stanowiska
od 38 do 42

tel. (+48) 443 47 00
wew. 42603
 • miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego - warunki zabudowy
 • pozwolenie na budowę/rozbiórkę
 • zgłoszenie robót budowlanych
 • zaświadczenie o samodzielności lokali
Drogownictwo, infrastruktura, ochrona środowiska
Stanowiska
od 38 do 42

tel. (+48) 22 443 47 00
wew. 42603
 • zajęcie pasa drogowego (handel, urządzenia infrastruktury technicznej, obiekty, prowadzenie robót)
 • utrzymanie dróg gminnych
 • wycinka drzew
Geodezja i nieruchomości
Stanowisko
od 38 do 42

tel. (+48) 22 443 47 00
wew. 42603
 • wypis i wyrys z ewidencji gruntów, kartoteki budynków
 • zmiany w ewidencji gruntów
 • dzierżawa nieruchomości
 • przekształcenie użytkowania wieczystego we własność, bonifikaty
 • podział nieruchomości
 • druki do pobrania
Informacja podatkowa, alkohol – zezwolenia
Stanowiska
 od 38 do 46

tel. (+48) 22 443 47 00
wew. 42604                 
 • podatek od nieruchomości,
 • podatek rolny
 • podatek leśny
 • podatek od środków transportowych
 • Warszawska Karta Miejska
 • zezwolenie na sprzedaż/podawanie alkoholu
Kasy
Stanowisko
od 2 do 4

tel.(+48) 22 443 47 00
wew. 42901   
 • wpłaty podatków i opłat na podstawie wystawionych dowodów wpłat
 •  uiszczana jest opłata skarbowa, opłaty USC i inne
 • wypłaty (dodatki mieszkaniowe, diety, ryczałt za paliwo)
Świadczenia rodzinne i fundusz alimentacyjny

Stanowiska
od 7 do 9

Sprawy społeczne i profilaktyka uzależnień
tel. (+48) 22 443 47 00 wew. 42260
tel. (+48) 22 325 43 87
tel. (+48) 22 325 43 90

Świadczenia rodzinne i fundusz alimentacyjny
tel. (+48) 22 443 47 00
wew. 42112
wew. 42113
wew. 42114
wew. 42115

Świadczenia wychowawcze 500+
tel. (+48) 22 443 47 00
wew. 42263
wew. 42265

Dłużnicy alimentacyjni
tel. (+48) 22 443 47 00
wew. 42116

Karta dużej rodziny
tel. (+48) 22 325 44 05
tel. (+48) 22 325 43 96

 

 • wnioski o zasiłek rodzinny wraz z dodatkami, świadczenie pielęgnacyjne oraz zasiłek pielęgnacyjny
 • wnioski o jednorazową zapomogę z tytułu urodzenia się dziecka
 • wnioski o świadczenia z funduszu alimentacyjnego
 • zaświadczenia, uzupełnienie dokumentów w związku z wezwaniem, zapoznanie się z aktami sprawy w związku ze wszczęciem postępowania
 • 500+
 • 300+
Sprawy komunikacyjne

Stanowiska
od 10 do 20

rejestracja pojazdów
tel. (+48) 22 443 48 54
tel. (+48) 22 443 48 55
tel. (+48) 22 443 48 56

prawa jazdy
tel. (+48) 22 443 48 60
tel. (+48) 22 443 48 59
tel. (+48) 22 443 48 58

prawa jazdy zatrzymane
tel. (+48) 22 443 48 47
tel. (+48) 22 443 48 46

 • rejestracja pojazdów
 • prawa jazdy
 • wyrejestrowanie
 • wydawanie uprawnień do kierowania pojazdami
Sprawy obywatelskie

Stanowiska
od 21 do 27

dowody osobiste, zameldowania/wymeldowania, zaświadczenia, udostępnianie danych
tel. (+48) 22 443 48 61
tel. (+48) 22 443 48 62
tel. (+48) 22 443 48 67

postępowania administracyjne w sprawach meldunkowych
tel. (+48) 22 443 48 50
tel. (+48) 22 443 48 51
tel. (+48) 22 443 48 52
tel. (+48) 22 443 48 53

 • dowody osobiste
 • zameldowanie/wymeldowanie
 • wydawanie zaświadczeń i udostępnianie danych z rejestrów