Facebook Facebook Instagram Youtube

Spotkania dyskusyjne (BP2019)


Dyskusje o pomysłach złożonych w ramach budżetu partycypacyjnego na Bielanach

W każdej dzielnicy odbywają się spotkania, na których prezentowane są zgłoszone projekty. Możesz przyjść na spotkanie i porozmawiać o tych propozycjach z innymi mieszkańcami. Możesz zadać pytania ich autorom, wyrazić swoje poparcie lub sprzeciw. Terminy i miejsca spotkań sprawdzisz na stronie twojbudzet.um.warszawa.pl lub w urzędzie dzielnicy.

Jeżeli nie zgłosiłaś (eś) żadnego pomysłu, te spotkania są również dla Ciebie! Być może któryś z tych projektów dotyczy Twojej okolicy. Przekaż swoje uwagi i sugestie – pomóż ulepszyć zgłoszone pomysły. To bardzo ważne, aby jak najlepiej odpowiadały one na potrzeby - Twoje i innych mieszkańców.

Jeżeli zgłosiłaś(eś) pomysł, Twoja obecność jest obowiązkowa na spotkaniu, na które otrzymałaś(eś) zaproszenie. Konieczne jest zaprezentowanie pomysłu. Możesz to zrobić osobiście lub poprzez swojego przedstawiciela. Jeżeli tego nie zrobisz, Twój pomysł zostanie uznany za wycofany i nie będzie dalej rozpatrywany.

Na spotkaniu będą obecni również pracownicy urzędu. Przekażą Ci swoje uwagi i wstępną informację na temat wyniku weryfikacji zgłoszonego pomysłu.

 

Terminy spotkań w Dzielnicy Bielany:

26  lutego 2018 r. (poniedziałek)

17.00 – Sport i rekreacja

18.00 – Oświata

27 lutego 2018 r. (wtorek)

17.00 – Sprawy społeczne, kultura

19.00 – Kultura cd.

28 lutego 2018 r. (środa)

17.00 – Infrastruktura sportowa i rekreacyjna przy placówkach oświatowych

19.00 – Przestrzeń publiczna (chodniki, oświetlenie, parkingi, monitoring)

1 marca 2018 r. (czwartek)

17.00 – Infrastruktura drogowa, transport publiczny

6 marca 2018 r. (wtorek)

17.00 – Przestrzeń wypoczynkowa (skwery, parki, ogródki)

18.30 – Przestrzeń sportowo-rekreacyjna (place zabaw, miejsca rekreacyjne)

7 marca 2018 r. (środa)

17.00 – Przestrzeń zieleni miejskiej

19.00 – Zwierzęta w mieście